Syn.: Cymbidium albuciflorum F. Muell., Cymbidium iridifolium A.Cunn. ex Lindl., nom. illeg., Cymbidium leai Rendle, Cymbidium leroyi St. Cloud, Cymbidium queeneanum Klinge
Česká jména: člunatka (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cymbidium madidum
Rozšíření: Východoaustralský druh, vyskytuje se v oblasti od queenslandského poloostrova Cape York až po Hastings River na severovýchodě Nového Jižního Walesu. Rod zahrnuje asi 44 druhů, které se vyskytují v jižní a východní Asii a Austrálii.
Ekologie: Orchidej rostoucí epifyticky na kmenech a větvích stromů v deštných lesích, v mokřinách, v územích s vysokými úhrny srážek, ale i terestricky na písčitých půdách pobřežních lesů, na skalách a útesech, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1400 m. Kvete od srpna do února.
Cymbidium madidum
Popis: Vytrvalá bylina s přímými, vejcovitými pahlízami, 12–25 cm dlouhými a 4–6 cm širokými. Listy (v počtu 4–8) vyrůstající z pahlízy jsou vzpřímené, jejich čepele jsou úzce kopinaté až řemenovité, 30–90 cm dlouhé a 3–4 cm široké, kožovité, tmavě zelené, v průřezu ve tvaru písmene V. Květenství vyrůstá z báze pahlízy, je hroznovité, obvykle obloukovité nebo svěšené, 20–60 cm dlouhé, 10–70květé, květy jsou 22–35 mm dlouhé a 20–30 mm široké, okvětní lístky jsou většinou žlutozelené až žluté, vnější jsou úzce obvejčité, 12–15 mm dlouhé, vnitřní okvětní lístky jsou podobné, rovněž úzce obvejčité, avšak jen 10–13 mm dlouhé, k pysku skloněné, pysk je 3laločný, člunkovitý, 12–15 mm dlouhý, prostřední lalok je obvykle žlutý s červenohnědou skvrnou, postranní laloky směřují nahoru. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na druh se vztahuje ochrana mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Využití: Právě kultivary tohoto rodu patří k nejčastěji pěstovaným orchidejím. Jejich květy jsou efektní, poměrně trvanlivé, zároveň se tyto hybridy pěstují dosti snadno. Původní druhy rodu se pěstují o poznání méně.
Poznámka: Rodové jméno je odvozeno z řeckého slova kymbé, které označuje člun. Tím je ve jménu naznačen člunkovitý tvar pysku druhů tohoto rodu.
Cymbidium madidumCymbidium madidum
Cymbidium madidum
Cymbidium madidum
Fotografoval Dave Kimble (Austrálie, Queensland, Hull River – Dave Kimble’s Rainforest Photo Catalogue).