Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cynorkis guttata
Rozšíření: Endemit ostrova Madagaskar, byl popsán teprve v roce 2007 z antananarivské provincie v centrální části ostrova, z hory Iharinandriana u osady Ambatolampy. Vyskytuje se i na dalších lokalitách v provinciích Fianarantsoa a Toliara.
Ekologie: Roste terestricky v horských lesích, na březích vodních toků a na skalách, v nadmořských výškách od 800 do 1800 m. Kvete v listopadu.
Cynorkis guttata
Popis: Vytrvalá bylina, 15–35 cm vysoká. Lodyha je přímá, s jediným přízemním listem, který je řemenovitý, 10–50 × 3–8 cm. Květenství je až 35 cm dlouhé, 10–35květé; listeny jsou 18–22 mm dlouhé, zelené s červenými špičkami. Okvětní lístky jsou bělavé s purpurovou skvrnou, vnější okvětní lístky jsou 7–10 mm dlouhé a 2–5 mm široké, pysk je 4laločný, 18 × 20–23 mm, karmínově naběhlý s purpurovými skvrnkami, laloky 8–11 × 8–9 mm, ostruha je 26–32 mm dlouhá, štíhlá, rozšiřující se k vrcholu, zelená, červeně naběhlá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Stejně jako všechny jiné druhy z čeledi vstavačovitých je i tento druh řazen k rostlinám chráněným mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Cynorkis guttata
Cynorkis guttataCynorkis guttata
Cynorkis guttataCynorkis guttata
Cynorkis guttata
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 1. 11. 2014 (Madagaskar, NP Isalo).