Syn.: Cypripedilum calceolus (L.) Rouy
Česká jména: střevičník západní (Presl 1819), střevíčník západní (Presl 1846), střevičník západní (Opiz 1852), střevičník evropský (Sloboda 1852), pantoflíčky (Čelakovský 1879), střevičník pantoflíčky (Polívka 1912), střevičník pantoflíček (Dostál 1950, Dostál 1989), střevíčník pantoflíček (Kubát 2002)
Slovenská jména: střevičník naduřený (Reuss 1853), črievičník, papučka (Novacký 1936), črievičník papučka (Dostál 1950), črievičník papučkový (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cypripedium calceolus
Rozšíření: Evropa, mírná a chladná Asie, u nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně. V Severní Americe roste dosti podobný druh C. parviflorum.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, na vápenci, v pásmu od nížiny do podhůří. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, 20–45(–60) cm vysoká. Lodyha je přímá, jednoduchá, 1–2 listy v dolní části lodyhy jsou malé, výše na lodyze vyrůstají 2–4 větší listy, které jsou střídavé, přisedlé, vejčité až podlouhle kopinaté, až 15 cm dlouhé a 7 cm široké, na okraji a žilkách brvité. Květy jsou většinou jednotlivé (vzácně i po 2–3), okvětí je tvořeno čtyřmi hnědočervenými lístky a bačkůrkovitým žlutým pyskem, který je 3–4 cm dlouhý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Střevíčník pantoflíček je v Červeném seznamu zařazen do kategorie silně ohrožených druhů naší květeny (C2b), jako silně ohrožený je chráněn i zákonem (§2), je také druhem chráněným mezinárodní úmluvou CITES. Je chráněn i v řadě dalších zemí (A, BY, CH, D, E, F, GB, HU, I, LT, LV, PL, RO, RU, SLO, SK, UA).
Poznámka: Jediný náš domácí zástupce rodu Cypripedium. V prvních letech po vyklíčení je rostlina mykotrofní, po objevení se listů (k čemuž dochází asi po čtyřech letech) je vyživována již zcela autotrofně, což umožňuje rostlinu poměrně dobře pěstovat i v kultuře. Pokud se však rozhodnete, že budete pěstovat tuto orchidej doma na balkoně místo muškátů, mějte na paměti, že Cypripedium calceolus je ohrožená rostlina, kterou není možné odnášet z přírody!
Cypripedium calceolusCypripedium calceolus
Cypripedium calceolusCypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Fotografováno od 5. 4. do 24. 5. 2003 a 27. 5. 2005 (Bílé Karpaty, Porážky a Strabišov-Oulehla).
Cypripedium calceolus
5450 Labské středohoří, okr. Litoměřice, Litoměřice, NPP Bílé stráně, 2 ex (Petr Hauzner, 3. 5. 2007); 15–20 ex. (Jaroslav Bašta, 22. 5. 2010)
5662 Hradecké Polabí, okr. Náchod, Vršovka, cca 600 m JV od obce, nedaleko rybníka Halín směrem na pbec Běstviny, les (Jiří Vít, 13. 5. 2009)
5747 Podbořanská kotlina, okr. Louny, Soběchleby, hluboká rokle ve spraši, asi 1 km V obce, několik trsů (Petr Krása, 2007)
5748 Džbán, okr. Louny, Ročov, smíšený smrko-bukový les na pískovco opukovém Z orientovaném svahu, 2 lokality cca 1 km od sebe vzdáleny, lesnaté svahy JV a V obce (Michal Duda, 20. 27. 5. 2007)
5749 Džbán, okr. Kladno, Malíkovice, zalesněná stráň J nad obcí, 15 ex. z toho 2 kvetoucí (František Doubek, 22. 5. 2011)
5763 Orlické opuky, okr. Rychnov nad Kněžnou, Dobruška – část obce Mělčany, 1,6 km JV, lesní světlina 20 m pod lesní cestou, 1 ex. (Roman Kalous, 23. 5. 2008)
5850 Džbán, okr. Kladno, Libušín, březový les nad pravým břehem potoka při okraji rekultivované výsypky, asi 1 km Z obce, cca 25 ex. (Hanuš Hrabák, 17. 5. 2008); 5 ex. (Petr Caska, 2010)
5858 Rožďalovická tabule, okr. Kolín, Dománovice – Radovesnice II., les mezi obcemi, velmi roztroušeně (Jakub Stančo, 26. 5. 2006)
5965 Žambersko, okr. Ústí nad Orlicí, Verměřovice, cca 600 m SSV od vlakové zastávky, PR Sutice, vápencové svahy nad řekou, cca 35 ks (Vojtěch Taraška, 26. 5. 2008)
6364 Svitavský úval, okr. Svitavy, Hradec nad Svitavou, cca 2 km J od okraje obce, kolem 80 rostlin (Milan Janoušek, 23. 5. 2009)
6367 Bouzovská pahorkatina, okr. Olomouc, Luká – část obce Březina, NPR Špraněk, cca 0,7 km Z od obce, bučina na vápenci, 4 rostliny (2 kvetoucí) (Martin Koudelka, 29. 5. 2010)
6469 Hanácká pahorkatina, okr. Olomouc, Grygov, Cigánova zmola, u zelené tur. značky mezi Grygovem a Krčmaní, nedaleko PP U Bílých hlín, jedná se o bývalý lom, který není součástí ZCHÚ, 30 kvetoucích rostlin (Radovan Bajgar, 12. 5. 2010)
6555 Táborsko-vlašimská pahorkatina, okr. Tábor, 0,5 km J od obce Dolní Hořice, v současné době PR Kladrubská Hora (lokalita je navržena jako EVL), menší jámový lom, výskyt dvou trsů o celkovém počtu cca 15 jedinců, z toho v letošním roce 13 kvetoucích (Petra Doktorová, 2010)
6864 Znojemsko-brněnská pahorkatina, Brno-Bosonohy, Bosonožský hájek, několik exemplářů (Ladislav Kovář, 2003 a 2004)
6864 Znojemsko-brněnská pahorkatina, okr. Brno-venkov, Střelice, cca 700 m J od nádražní budovy ČD, v lesním porostu, 1 ex. (Jiří Fukan, 15. 5. 2009)
6864 Znojemsko-brněnská pahorkatina, okr. Brno-venkov, Popůvky, cca 1,5 km SZ od středu obce, asi 30 m od okraje lesa (dubohabřina), 5 jedinců v trsu – z toho 4 kvetoucí, a dále 4 rostliny nekvetoucí v blízkém okolí (Deana Láníková, 2009)
6869 Bučovická pahorkatina, okr. Kroměříž, obec Lísky, NPR Strabišov-Oulehla, několik rozsáhlých trsů v rezervaci, další exempláře roztroušeně (Ladislav Hoskovec, květen 2005 a 2006)
6953 Novohradské Podhůří, okr. České Budějovice, Libnič, cca 1 km V od obce, PP Libnič, 14 ex. (Štefan Kubín, 11. 5. 2009); 16 kvet. ex. (Štefan Kubín, 6. 6. 2010)
7170 Bílé Karpaty stepní, okr. Hodonín, obec Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje, několik kusů (Ladislav Kovář, červen 2004)
7170 Bílé Karpaty stepní, okr. Hodonín, Tvarožná Lhota, 4,2 km JV, NPR Čertoryje, pravý břeh potoka Járkovec, 10 ex. (Roman Kalous, 25. 5. 2010)
7171 Bílé Karpaty lesní, okr. Hodonín, obec Vápenky, NPR Porážky, asi 5 exemplářů v dolní části rezervace (Ladislav Hoskovec, květen 2003)

Cypripedium calceolus

6880 Veľká Fatra, okr. Ružomberok, Ľubochňa, SZ orientovaný svah v bukovom lese na náučnom chodníku asi 1km od obce, asi 5 rastlín (Juraj Nechaj, 2008)
6881 Veľká Fatra, okr. Ružomberok, Hubová (v okolí Hubovej sa nachádza veľmi veľa lokalít), okraj lesa na lokalite Žiar asi 2 km J od obce, cca 150 ex. na ploche asi 50×50 metrov, smreková mladina (Juraj Nechaj, 2006)
6881 Veľká Fatra, okr. Ružomberok, Hubová, okraj lesa pod vrcholom Kútneho vrchu asi 3 km V od obce, teplá lúka otočená na západ, na ploche asi 1ha roztrúsene cca 100 rastlín (Juraj Nechaj, 2004)
6881 Veľká Fatra, okr. Ružomberok, Hubová, SZ orientované lúky asi 1 km J od obce, roztrúsene po celej lúke cca 50 ex. (Juraj Nechaj, 2008)
6984 Liptovská kotlina, okr. Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok – část obce Dovalovo, cca 500 m J od obce, hranica lesa a lúky, kde sa pasie dobytok, 3–4 velké trsy (David Hapčo, jún 2010)
6991 Šarišská vrchovina, okr. Prešov, obec Šindliar, na ľavom brehu potoka v Kopytovskej doline, pod bukmi, asi 400 m po prúde od Agrokempu Zlaté kopyto, asi 12 ex. (Matej Dudáš, 3. 6. 2010)
7080 Veľká Fatra, okr. Ružomberok, Ľubochňa, svah otočený na SV, mladá smrečina oproti horárni Rakytovec (vyskytuje sa aj inde v okolí horárne Rakytovec), asi 20 km na J od obce, cca 20 ex. (Juraj Nechaj, 26. 6. 2008)
7087 Slovenský raj, okr. Spišská Nová Ves, Hrabušice, časť Píla, pri turistickom chodníku vedľa potoka, 1 jedinec (Kristián Bacsa, 28. 5. 2009)
7670 Nízké Tatry, okr. Žilina, Terchová – část obce Štefanová, NP Malá Fatra, NPR Rozutec, 1,5 km SV od obce, Horné diery, pravý břeh potoka, 1 kvetoucí a 2 nekvetoucí jedinci (Radek Brzobohatý, 24. 5. 2009)