Syn.: Cypripedium orientale Spreng., Cypripedium variegatum Georgi
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cypripedium guttatum
Rozšíření: Cirkumpolární holarktický druh. Celkový areál zahrnuje tři větší, od sebe oddělené oblasti výskytu:
1. Centrální, východní a severovýchodní oblast evropské části Ruska (v minulosti uváděn také z Běloruska a Ukrajiny), Ural, Sibiř, Dálný východ (oblast Amuru, Chabarovska, Primorje, jižní oblast Magadanu, Sachalin, Kamčatka, Kurily), severovýchodní Kazachstán, severní Mongolsko, část severní a severovýchodní a severozápadní Číny, severní část Koreje.
2. Jihovýchodní oblast Himálaje, Tibet, Bhútán.
3. Severozápadní část USA a Kanady (Aleutské ostrovy, Aljaška, Yukon, Severozápadní Teritorium).
Ekologie: Je druhem nížinným až subalpínským (vertikální rozmezí 0–4100 m n. m.), s poměrně širokou ekologickou amplitudou. Vyskytuje se ve společenstvech lesostepí, horských trávníků, luk, křovin, rovněž na skalnatých horských svazích, v roklích, v údolích řek, v listnatých, smíšených i jehličnatých lesích, v oblastech tundry, místy také na rašeliništích. Roste na písčitých, kamenitých, hlinitých i rašelinných půdách, vysýchavých až zamokřených, s pH kyselým až neutrálním. Vyhovuje mu částečné zastínění (heliosciofyt), v zástinu nekvete. Dobře odolává mrazům, podzemní oddenky tolerují i lesní požáry. Málo tolerantní vůči suchu.
Lokalita, na které byly pořízeny tyto fotografie, se nachází na svahu zaříznutého údolí s potokem, v nadmořské výšce cca 1000 m. Stromové patro zde tvoří Picea jezoensis, Abies nephrolepis, Betula ermanii, Acer ukurunduense, v podrostu se vyskytují druhy Oplopanax elatus, Rhododendron spp., Cacalia auriculata, Chamaepericlymenum canadense, Bergenia pacifica, Linnaea borealis, Trientalis europaea, Angelica maximowiczii, Maianthemum bifolium aj.
Cypripedium guttatum
Popis: Terestrická orchidej s dlouhým horizontálním oddenkem, 10–38 cm vysoká. Na bázi jsou přítomny 2 listenovité pochvy kryté žláznatými chlupy. Lodyha odstále pýřitá. Listy 2 (velmi vzácně 3), kopinaté až vejčité, zašpičatělé, 4,5–12,5 cm dlouhé, 2,5–5,5 cm široké, na svrchní straně lysé, vespod podél žilek chlupaté, na okraji brvité. Květy jednotlivé (vzácně po 2), krémově bílé, nachově (hnědavě) skvrnité. Horní listen vejčitý, zašpičatělý, 1,5–3,5 cm dlouhý, brvitý. Horní segment okvětí cca 3 cm dlouhý, 2 cm široký, vejčitý, na konci zašpičatělý, ze svrchní strany krémově bílý, vespod skvrnitý, spodní (synsepální) vnější okvětní lístek (srostlý ze 2 postranních vnějších segmentů) nazelenalý, pýřitý, cca 1,1–1,7 cm dlouhý a 0,5–0,8 cm široký, na konci rozeklaný. Pysk vakovitý, konvicovitě vydutý, 1,4–2,5 cm dlouhý, 1–1,5 cm široký, skvrnitý. Postranní vnitřní okvětní lístky asi 1,3–2 cm dlouhé, tupé, skvrnité. Plodem jsou tobolky 2,5 cm dlouhé, 1,3 cm široké, krátce žláznatě pýřité. Kvete v období od května do září (dle nadmořské výšky a geografické polohy), v průměru asi 10 dnů. Plody dozrávají od července do října. Množí se převážně vegetativně – oddenky, zřídka semeny.
Variabilita: V některých oblastech se vyskytují populace s čistě bílými květy – C. guttatum f. albiflorum.
Ohrožení a ochrana: Během posledního desetiletí došlo k výraznému úbytku populací hlavně v evropské části Ruska. Hlavní ohrožení představuje odlesňování s následnou změnou druhové skladby a odběr oddenků, či jejich částí. Cypripedium guttatum je druhem zařazeným do ochrany úmluvy CITES, jako silně ohrožený druh uváděn téměř ze všech oblastí svého výskytu.
Poznámka: V místech přirozeného výskytu spolu s Cypripedium yatabeanum vytváří křížence Cypripedium ×alaskanum (oblast Amuru, jižní část Primorského kraje, Kamčatka, Kurily, Aleutské ostrovy, jihozápadní část Aljašky).
Cypripedium guttatumCypripedium guttatum
Fotografováno dne 4. 7. 2008 (Rusko, Dálný východ, kraj Primorje, oblast Ussurijsko, údolí poblíž hory Oblačnaja).