Andreas (Anders) Dahl se narodil dne 17. března 1751 ve Varnhem ve Švédsku (ve Švédsku v té době platil juliánský kalendář, proto může být chyba v datu 10 dní), zemřel 25. května 1789 v Åbo (Turku). Byl to švédský botanik.

Od roku 1761 chodil do školy v Skara, kde se s přáteli začal věnovat přírodním vědám. V roce 1769 založili Svenska Topographiska Sällskapet i Skara, zabývali se botanikou, zoologií, geografií, topografií, hospodářstvím Västergötlandu. V roce 1770 zahájil studium na uppsalské univerzitě, studoval u Linnéa. Po otcově smrti přerušil studia, později v nich však pokračoval, po dokončení bakalářského stupně nastoupil na Linnéovu přímluvu jako správce sbírek v soukromém přírodovědném muzeu a botanické zahradě C. Alströmera v Gothenburgu. S A. Afzeliem spolupracovali na novém vydání Linnéova spisu Flora Svecica, do kterého přispěl novými údaji o rostlinách a jejich lokalitách na západním pobřeží Švédska. V roce 1786 získal titul doktor medicíny na univerzitě v Kielu. V následujícím roce začal učit medicínu a botaniku na univerzitě v Åbo (Turku), kam vzal s sebou svůj herbář (byl z větší části zničen požárem v roce 1827). Publikoval Observationes botanicae circa Systema vegetabilium divi a Linné (Göttingen 1784).
Část jeho herbáře je zachována v herbarium Sahlberg (Botanické muzeum univerzity Helsinky) a v herbarium Giseke (Královská botanická zahrada Edinburgh).

V botanické literatuře se používá autorské jméno ve tvaru DAHL. Na jeho počest byla pojmenována rostlina objevená v Mexiku v roce 1784 V. Cervantesem a popsaná v Madridu v roce 1791 A. J. Cavanillem jako Dahlia pinnata (Dahlia Cav., jiřinka, Asteraceae). Avšak v roce 1792 pod jménem Dahlia crinita popsal C. P. Thunberg (Dahlův přítel) jihoafrickou dřevinu z čeledi Hamamelidaceae (nyní Trichocladus crinitus (Thunb.) Pers.). Po zjištění duplicity K. L. Wildenow (předpokládal platnost publikování jména pro jihoafrickou rostlinu) použil jméno ruského botanika Georgiho a přejmenoval Dahlia pinnata na Georgia variabilis Willd. (používalo se ve formě Georgina Willd.). Z tohoto synonyma vzniklo i české jméno jiřinka (uváděno již Preslem). Podle pravidel nomenklatury má ovšem přednost starší jméno, proto bylo jiřince navráceno jméno Dahlia (Asteraceae).
Dahlia