Když se v mezinárodní databázi botanických zahrad (Botanic Gardens Conservation International) pokusíte vyhledat botanické zahrady v Sýrii, dostanete jednoznačnou odpověď: No botanic gardens found. Jenže!
The Ecological and Botanical Garden in Damascus
Evropský pohled na botanické zahrady nemusí vždy odpovídat zvyklostem v jiných částech světa. Naše představy o těchto institucích vycházejí z evropské kulturní tradice i z ryze odborného botanického pojetí, což jsou kritéria, která mohou být jiným kulturám notně vzdálená. Příkladem může být nevelká – spíš maličká – botanická zahrada s názvem The Ecological and Botanical Garden in Damascus, která se nachází ve stínu legendární damašské citadely.
The Ecological and Botanical Garden in Damascus
Dlužno přiznat, že obecné povědomí o životním prostředí je v Sýrii poměrně nízké, takže vytvoření této zahrady je určitě nutno chápat jako pozoruhodný pokus o zvýšení zájmu Syřanů o tuto problematiku. Zahrada je vlastně součástí místní kavárny. V zahradě najdeme záhony s letničkami, trvalkami i dřevinami, je zde umístěno i několik velkých informačních tabulí.
The Ecological and Botanical Garden in Damascus
Oficiální cíle této zahrady jsou uvedeny hned při vstupu do areálu:
1) oživení a posílení propojení lidí s obnovitelnými přírodními zdroji: vodou, půdou, rostlinami;
2) zvyšování povědomí mladé generace o potřebě pečovat o životní prostředí;
3) vytváření vazeb mezi vzděláváním a ochranou životního prostředí;
4) šíření vědomostí o biologické rozmanitosti Damašku a jeho okolí.
Doufejme, že tyto ušlechtilé cíle snad jednou najdou v syrské společnosti odezvu a samotná zahrada se možná časem stane první mezinárodně uznanou botanickou zahradou Sýrie.
The Ecological and Botanical Garden in Damascus
Fotografoval Lubomír Mlčoch, dne 14. 6. 2010.