Syn.: Daphne buxifolia Vahl, Daphne caucasica M. Bieb., nom. illeg., Daphne euboica Rech. f., Daphne glandulosa Bertol., Daphne gnidioides Szov. ex Meisn., Daphne hispanica Pau, Daphne jasminea Griseb., nom. illeg., Daphne lucida Loisel., Daphne oleoides var. brachyloba Meisn., Daphne oleoides var. buxifolia (Vahl) Keissl., Daphne oleoides var. glandulosa (Bertol.) Keissl., Daphne oleoides subsp. hispanica (Pau) Rivas Mart., Daphne oleoides var. jasminea Lázaro Ibiza, Daphne oleoides var. puberula Jaub. et Spach, Daphne oleoides f. puberula (Jaub. et Spach) Keissl., Daphne sericea Noë ex Meisn.
Čeľaď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité / vrabcovníkovité
Daphne oleoides
Rozšírenie: Oreofyt rozšírený v alžírskej časti Atlasu a v pohoriach južnej Európy, od Pyrenejského polostrova po Balkánsky polostrov a Krétu. Vyskytuje sa aj v Anatólii, kde je druh variabilnejší a vo východnej polovici územia je zastúpený poddruhom D. o. subsp. kurdica (Bornm.) Bornm., niekedy hodnoteným aj na úrovni samostatného druhu, ktorý zasahuje do Sýrie, severného Iraku a do pohorí v západnej až centrálnej časti severného Iránu. V pohorí Kaukaz sa druh vyskytuje v poddruhoch subsp. transcaucasica (Pobed.) Halda a subsp. baksanica (Pobed.) Halda pomenovaným podľa regiónu v okolí mesta Baksan v Kabardino-Balkarii.
Ekológia: Rastie na skalkách a skalnatých svahoch, od zhruba 1200 m až do výšok nad 3000 m v Anatólii a Iráne, predovšetkým na vápencoch a dolomitoch, ale aj na serpentinitoch kryštalických bridliciach, vápnitých pieskovcoch, prípadne iných horninách. Kvitne v máji až auguste.
Daphne oleoides
Opis: Vždyzelený, rozvetvený ker vysoký do 40(–60) cm. Mladé vetvičky červenkasté, neskôr sivohnedé. Listy sú obrátene vajcovité až obrátene kopijovité, vzácne pozdĺžne elipsovité, na vrchole zaoblené, ale zvyčajne hrotité, pomerne hrubé, sivozelené až žltkastozelené, (8–)13–20(–34) × (3–)4–6(–10) mm veľké. Kvety sú štvorcípe, biele, vzácne ružové (pravdepodobne hybridné populácie s Daphne cneorum), nahlúčené na koncoch vetvičiek po 3–7, cípy kopijovité, (4–)5–7(–9) mm dlhé, trubka (6–)7–9(–11) mm dlhá, chlpatá, vzácne lysá. Plodom je oranžovočervená bobuľa.
Zámeny: Veľmi podobným taxónom je Daphne alpina, ktorý sa líši najmä tým, že je opadavý.
Daphne oleoides
Daphne oleoides
Daphne oleoides
Foto: 27. 6. 2010 (Albánsko, Prokletije) a 25. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).