Armand David (Jean Pierre Armand David) se narodil dne 27. září 1826 u Bayonne, zemřel 10. listopadu 1900 v Paříži. Kněz, zoolog a botanik.

V roce 1848 vstoupil do Congregatio Missions (Lazarité, Vincentiani), později učil v Itálii. V roce 1862 byl vysvěcen na kněze, krátce na to byl vyslán do Pekingu. V Číně sbíral materiál pro Musée d´Histoire Naturelle v Paříži, zajímal se především o zoologii. K jeho zájmům patřily i jiné obory – botanika, geologie, paleontologie. Samozřejmě se také věnoval misijní práci. Uskutečnil několik vědeckých cest po Číně a Mongolsku, kde sbíral neznámé živočichy i rostliny. Nasbíral vzorky asi 200 druhů divokých savců, z toho 63 bylo dosud neznámých, 807 druhů ptáků, z toho 65 bylo dosud nepopsaných. Dále sbíral plazy, obojživelníky, ryby, hmyz.
Vzorky rostlin, které nasbíral, obsahovaly alespoň 52 nových druhů pěnišníků, dále asi 40 druhů rodu Primula. V horách západní Číny nalezl mnoho do té doby neznámých druhů rodu Gentiana.
Jeho nejznámější objevy jsou panda velká a jelen milu (Davidův). Jelen milu v přírodě již v jeho době neexistoval, byl pouze chován v zahradách čínského císaře. David jelena získal a poslal do Evropy.

Jeho jméno se v botanické nomenklatuře používá ve formě DAVID. Na jeho počest byl pojmenován rod Davidia Baill., davidie, Davidiaceae. Jeho jméno nesou i druhy různých rostlin, např. Buddleja davidii, Acer davidii, Actinidia davidii, Panax davidii, Pedicularis davidii, Abelia davidii, Carpinus davidii, Pinus armandii, Ceropegia armandii, Clematis armandii.
Davidia involucrataDavidia involucrata