V neděli 10. května 2009 se konala v tomto roce druhá floristická exkurze Přírodovědné společnosti. Tentokrát jsme zavítali do Dendrologické zahrady Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích u Prahy, našimi průvodci byli zaměstnanci Výzkumného ústavu Adam Baroš, Ivana Knotková a Jiří Velebil.
Dendrologická zahrada
Posláním této zahrady je soustřeďování a hodnocení genofondu domácích i nepůvodních dřevin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Zahrada však kromě dřevin schraňuje i pestrou škálu trvalek. Rozkládá se na ploše 80 hektarů, leží v nadmořské výšce 285 m a celkově se zde pěstuje na 5 tisíc taxonů rostlin. Vznikla až v roce 1974, avšak centrální část zahrady „Na Štípence“ byla zřízena už ve dvacátých letech minulého století, nacházela se zde spolková zahrada tehdejší Československé dendrologické společnosti.
Dendrologická zahrada
Dnes v zahradě najdeme les, louky, záhony s trvalkami, kapradinami, travinami, také vodní plochy (Černý rybník, pod ním menší Čerňáček, potok), mokřad, pozoruhodně řešenou část se živými ploty, zakrslými dřevinami a popínavými rostlinami, ale třeba i dětské hřiště. Jednotlivé rody dřevin jsou soustředěny do celků, které umožňují velmi názorně a detailně prostudovávat rozdíly mezi jednotlivými druhy, snahou zahrady je v každé skupině shromáždit co nejširší sortiment rodů, druhů, variet a odrůd.
Dendrologická zahrada
Kromě rozsáhlých skupin dubů, buků, javorů, pěnišníků, bříz, vrb, jeřábů, smrků, jedlí, borovic, tu samozřejmě objevíme i mnoho jednotlivých zástupců dalších cizokrajných druhů, místní sbírka dřevin je v mnoha ohledech výjimečná. Vynikajícím průvodcem pestrým světem průhonických dřevin nám byl Jiří Velebil, trvalky zase naší výpravě blíže představili Adam Baroš a Ivana Knotková.
Dendrologická zahrada
Na Volavkové louce nad Černým rybníkem jsme si prohlédli také experimentální trvalkové záhony, na kterých se testují nové principy výsadby rostlin v městské zeleni. Tento velmi inspirativní kout zahrady nás všechny zaujal. Koncepce těchto záhonů počítá jen s jejich minimální následnou údržbou, tyto pestrobarevné výsadby bychom jistě brzy chtěli vídat i v šedi našich měst nebo na kruhových objezdech na komunikacích.
Dendrologická zahrada
Návštěva Dendrologické zahrady Výzkumného ústavu Silva Taroucy v Průhonicích byla pro všechny účastníky jistě velmi podnětná, zároveň to byla příjemně strávená neděle s přáteli v prostředí rozkvetlé zahrady. Její návštěvu určitě můžeme vřele doporučit všem – mají zde otevřeno od dubna do října (kromě pondělí denně), od 9,00 do 18,00 h., vstupné je téměř symbolické.
Dendrologická zahrada
Oficiální stránky zahrady: www.dendrologickazahrada.cz