Syn.: Anagallis capensis L., Paederota capitis-bonae-spei Christm.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Diascia capensis
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, vyskytuje se pouze v¨Jihoafrické republice v provincii Western Cape.
Ekologie: Stanovištěm jsou především travnaté nebo křovinaté formace sandveld nebo renosterveld na písčitých podkladech na pobřeží nebo v pobřežních nížinách. Lokality leží v území s výraznými zimními srážkami a leží od hladiny moře až do výšky asi 900 m. V ostruhách se nacházejí olejové žlázky, které vyhledávají opylovači z řad blanokřídlého hmyzu.
Diascia capensis
Popis: Drobná jednoletá bylina, přímá, nebo rozkladitě větvená, dorůstá výšky 5–35 cm. Listy tvoří dílem přízemní růžici, dílem jsou dole na lodyze vstřícné, nahoře střídavé, jejich čepel je peřenolaločnatá až peřenosečná. Květy jsou jednotlivé na dlouhých stopkách, 5četné, slabě souměrné; kalich je na bázi srostlý, s 5 kopinatými cípy; koruna tvoří širokou trubku a 5 zaokrouhlených cípů, má průměr 1,2–2,3 mm, 4 menší cípy tvoří horní pysk, jeden poněkud větší dolní pysk; na bázi se nacházejí 2 ostruhy; koruna je růžovofialová, v jícnu poněkud tmavší, obě ostruhy jsou uvnitř výrazně žluté; tyčinky jsou 4, dvoumocné, vzájemně kolem sebe stočené, ostře obloukovitě skloněné dolů; semeník je svrchní. Plody jsou elipsoidní dvoupouzdré tobolky.
Poznámka: Do rodu Diascia se dnes řadí asi 70 druhů. Z nich téměř polovina jsou endemity květenné říše Capensis: zdejší druhy jsou si velmi podobné a taxonomicky nejednoduché. Několik vytrvalých zástupců rodu patří mezi typické druhy trávníků v Dračích horách. Charakteristický tvar květů a jejich barevné efekty (žluté skvrnky uvnitř tmavého jícnu koruny) jsou přizpůsobením pro specializované opylující druhy hmyzu.
Diascia capensis
Diascia capensis
Diascia capensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, rezervace Waylands).