Johann Jacob Dillen (Dillenius) se narodil v roce 1687 v Darmstadtu, zemřel na mrtvici 2. 4. 1747 v Oxfordu. Byl to německý lékař a botanik.

Jeho otec byl lékař, proto vystudoval nejdříve medicínu na univerzitě v Giessenu, kde v roce 1719 promoval. Už během studia napsal několik botanických prací do ročenky Ephemerides naturae curiosum. V roce 1719 vydal vlastnoručně ilustrovaný Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium, ve kterém popsal mnoho nových druhů. V katalogu se věnoval nejen tzv. phanerogamům (vyšším rostlinám), ale i tzv. kryptogamům (nižším rostlinám). Z 200 druhů mechů zde uvedených bylo 140 do té doby neznámých, z 160 druhů hub bylo 90 nových. V roce 1721 ho přesvědčil botanik W. Sherard (1659–1728), aby odjel do Anglie. Tam v roce 1724 zajistil nové vydání práce J. Raye Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum. Spolu se Sherardem procestoval Wales a západní Anglii.
V roce 1732 vydal katalog vzácných rostlin pěstovaných v Elthamu v Londýně (Hortus Elthamensis). Byla to sbírka Sherardova mladšího bratra Jamese (1666–1738), který se finančně zabezpečil lékárnickou praxí a pak se věnoval zahradnictví a hudbě. Dillen pro tuto práci vytvořil 324 obrazů a spolupracoval s Linnéem, který v roce 1736 strávil měsíc v Oxfordu. Dillen si i později pravidelně dopisoval s Linnéem a A. von Hallerem (1708–77), švýcarským lékařem, fyziologem a botanikem. Linné mu později věnoval svou Critica botanica a pojmenoval na jeho počest rod tropické dřeviny Dillenia. V roce 1734 byl Dillenius jmenován profesorem botaniky v Oxfordu podle poslední vůle W. Sherarda, který odkázal v roce 1728 univerzitě 3000 liber pro finanční zajištění místa profesora (tzv. Sherardian Chair of Botany at Oxford), knihovnu a herbář. Dillen se dále věnoval mechorostům a napsal Historia muscorum (1741). Pozůstalost po Dillenovi – jeho rukopisy, knihy a sbírky (herbáře), mnoho kreseb – vše zakoupil jeho nástupce v Oxfordu, H. Sibthorp (1713–1797). Nakonec se vše stalo majetkem univerzity v Oxfordu a přehled sbírek byl zpracován jako The Dillenian Herbaria (G. C. Druce, Oxford, 1907).

Standardní botanická zkratka jeho jména je DILL. Na jeho počest byla pojmenována čeleď Dilleniaceae a rod Dillenia, podle něj se jmenují druhy Opuntia dillenii, Anthyllis dillenii, Oxalis dillenii, Veronica dillenii a mnoho dalších, u kterých dnes je platné jiné jméno a dillenii je pouze synonymum.
Veronica dillenii