Syn.: Diospyros reticulata Sieber
Čeleď: Ebenaceae Gürke – ebenovité
Diospyros egrettarum
Rozšíření: Maskarénský endemit, vyskytuje se jen na ostrově Mauricius a na přilehlém ostrově Île aux Aigrettes; velmi vzácný druh.
Ekologie: Dříve byl patrně dominantním druhem pobřežních lesů, dnes přežívá na hlavním ostrově jen velmi malý počet jedinců tohoto druhu, životaschopnější populace se vyskytuje na nevelkém korálovém ostrůvku Île aux Aigrettes, který leží při jihovýchodním pobřeží hlavního ostrova. Roste zde společně například s druhy Coptosperma borbonicum, Dracaena concinna, Hyophorbe lagenicaulis, Pandanus vandermeeschii, Polyscias maraisiana, Scaevola taccada, Tournefortia argentea aj.
Diospyros egrettarum
Popis: Dvoudomý, poměrně nízký, avšak dosti robustní strom dosahující výšky 3–5 m, s borkou na kmeni tmavou a s větvemi popelavě šedými, nezřídka od kmene odstálými skoro až v pravém úhlu. Listy jsou nahloučeny v horní části větví, řapík je asi 0,5 cm dlouhý, čepel je podlouhlá až široce vejčitá, (4–)6–8 cm dlouhá a (3–)5–6,5 cm široká, kožovitá, na bázi mělce srdčitá, celokrajná, na vrcholu tupá, Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů, dosahují průměru okolo 2 cm, jsou (4–)5–6četné, kalich je vytrvalý, chlupatý, samčí květy mají 30–45 tyčinek, samičí květy mají zahnutý okraj kalicha a asi 20 staminodií. Plodem je kulovitá bobule, která dorůstá průměru okolo 3 cm, s vytrvávajícím kalichem.
Ohrožení a ochrana: V minulosti byl tento tomel intenzivně kácen pro své dřevo, k výraznému úbytku jistě přispěl jeho výskyt v antropicky silně zatíženém pobřežním pásu ostrova. V současnosti jej řadí Červený seznam IUCN (1998) ke kriticky ohroženým druhům (CR).
Poznámka: Z Maskarén je uváděno asi 14 druhů rodu Diospyros, všechny jsou zdejšími endemity.
Diospyros egrettarum
Diospyros egrettarum
Diospyros egrettarum
Diospyros egrettarum
Diospyros egrettarum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 11. 10. 2012 (Mauricius, Île aux Aigrettes).