Rembert Dodoens (Dodoneus) se narodil 29. 6. 1517 v Mechelen ve Flandrech, zemřel 10. 3. 1586 v Leidenu. Byl to holandský lékař a botanik.

Dodonaeus

Studoval medicínu v Louvain, dosáhl titulu v 18 letech. Cestoval po Německu a Francii, potom působil jako městský lékař v rodném městě. Byl uznávaným lékařem. Zajímal se o rostliny a botanické vědomosti využíval pro zvýšení kvality léků. V roce 1572 mu zemřela manželka, za revoluce proti Španělům mu vydrancovali dům, město bylo vypáleno, přišel o veškerý majetek. Bylo mu nabídnuto místo lékaře španělského krále Filipa II, které nepřijal. Naopak přijal místo lékaře u Císaře Maxmilliana II, pobýval ve Vídni a v Praze. V roce 1582 se vrátil do Nizozemska, kde působil až do smrti jako profesor botaniky na univerzitě v Leidenu (Leyden).
Vydal v roce 1554 první herbář v holandštině Cruydeboeck se 707 rytinami, některé jsou výpůjčky z Fuchsovy publikace. V herbáři se pokusil o klasifikaci skupin rostlin podle různých charakteristik, především podle tvaru a stavby listů. Považoval Dioskuridův systém za vyhovující. Jeho další práce jsou z roku 1574 Purgantium aliarum eo facentium, z roku 1572 De frugum historia, z roku 1572 De stirpium historia. Jeho hlavní dílo Cruydeboeck bylo překládáno do dalších evropských jazyků, např. angličtiny. Udržoval odborné kontakty s Clusiem a Lobeliem, s kterými si vyměňoval názory, v pracích používali stejné dřevoryty. Měl zájem o zemědělství, bývá nazýván holandským Theophrastem a praotcem holandského zahradnictví.

Na jeho počest byla pojmenována Dodonaea L., dodonka, Sapindaceae; původně toto jméno použil C. Plumier.