Syn.: Cordyline betschleriana (K. Koch) Göpp., Dracaena betschleriana K. Koch, Draco concinna (Kunth) Kuntze
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité
Dracaena concinna
Rozšíření: Endemit ostrova Mauricius. Kdysi byl zřejmě součástí suchých prosvětlených palmových lesů v nejnižších polohách ostrova, v současnosti je však výskyt omezen jen na několik málo lokalit; největší populace přežila na ostrůvku Île aux Aigrettes nedaleko města Mahebourg.
Ekologie: Stanovištěm jsou nížinné poloopadavé lesy na korálových vápencích v území s výraznější suchou periodou.
Dracaena concinna
Popis: Malý stálezelený chudě větvený stromek, dorůstá výšky 2–3 m; kmínek je vidličnatě větvený. Listy jsou tuhé, přímé, soustředěné na konce větví, kopinaté, 60–100 cm dlouhé a 5–7,5 cm široké, sytě zelené, někdy na okraji červeně lemované. Květenství je latovité, přímé; okvětí je 6četné, žlutobílé. Plody jsou kulovité bobule.
Využití: Od tohoto druhu je snad odvozena část kultivarů pestrolistých dračinců, které se dnes pěstují po celém světě pod souhrnným označením Dracaena marginata.
Ohrožení a ochrana: Druh je v Červeném seznamu IUCN (1998) klasifikován jako ohrožený (EN – endangered). Důvodem je především ztráta stanovišť a fragmentace současných populací; většina je dnes chráněna v rezervacích. V současné době na Mauriciu probíhá jejich posilování i pokusy o reintrodukci.
Dracaena concinnaDracaena concinna
Dracaena concinna
Dracaena concinna
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 11. 10. 2012 (Mauricius, Île aux Aigrettes).