Čeleď: Droseraceae Salisb. – rosnatkovité
Drosera trinervia
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provincii Western Cape a snad i Northern Cape, na sever zasahuje přibližně po městečko Bitterfontein, na východ do okolí městečka Swellendam.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké kamenité svahy nebo plošiny s nezapojenou vegetací, nejčastěji na půdách velmi chudých na živiny, často periodicky zamokřované protékající nebo stagnující vodou. Lokality leží v oblastech se zimními srážkami a suchými léty, vystupují až do nadmořské výšky 2200 m.
Drosera trinervia
Popis: Velmi drobná vytrvalá masožravá bylina s přízemní růžicí listů. Listy jsou přisedlé, obkopinaté až kopisťovité, až 1 cm dlouhé a 0,5 cm široké, na bázi plynule zúžené, na vrcholu uťaté, trojžilné, na líci s tentakulemi, které jsou na okraji listu delší než v ploše čepele, na spodní straně lysé nebo olysalé; palisty jsou štětinovité, opadavé. Stvol je vrcholový, přímý, 5–10 cm vysoký, nese (1–)2–3(–10) květů; květní stopky jsou 2–8 mm dlouhé; kališní lístky jsou vejčitě kopinaté, asi 5 mm dlouhé; korunní lístky jsou volné, obvejčité, asi 8 mm dlouhé, bílé nebo fialové; tyčinek je 5; semeník je svrchní, čnělky jsou 3, od báze dělené do více ramen. Semena jsou vejcovitá, 0,3 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) řadí tento druh mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Drosera trinerviaDrosera trinervia
Drosera trinervia
Drosera trinervia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Tulbagh).