Na východním svahu stejnojmenného kopce, v nadmořské výšce 445–525 m, nad obcí Kateřinice (okres Vsetín), leží přírodní rezervace Dubcová (mapa). Na ploše 5,8176 ha jsou zde již od 14. 1. 1956 chráněna svahová prameniště s mokřadní květenou, řídký lesní porost se světlinami a sušší květnaté louky.
Dubcová - přírodní rezervace
Na většině území převažuje smíšený les, především doubrava, dále také habřina a místy i smrková monokultura. Ve smíšeném lese je hlavní dřevinou dub zimní (Quercus petraea), dále borovice lesní (Pinus sylvestris) a místy i habr obecný (Carpinus betulus).
Dubcová - přírodní rezervace
Na svahových prameništích je hojně zastoupen kruštík bahenní (Epipactis palustris) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), dále zde roste např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), bařička bahenní (Triglochin palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a další druhy mokřadních rostlin. Na sušších místech se daří vegetaci karpatských přepásaných luk, kam patří hruštička menší (Pyrola minor), svízel severní (Galium boreale) nebo vřes obecný (Calluna vulgaris).
Dubcová - přírodní rezervace
Původně byl důvodem zřízení rezervace výskyt kriticky ohroženého druhu z čeledi vstavačovitých švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis). Od konce padesátých let 20. století zde však již nalezen nebyl. Jeho existence totiž úzce souvisela s pastvou ovcí, která zde byla v 50. letech minulého století ukončena.
V současnosti je rezervace ohrožována náletovými dřevinami, které zarůstají luční porosty, a také lidskou činností při hloubení odvodňovacích stružek.
Dubcová - přírodní rezervace
Fotografováno ve dnech 29. 5. a 8. 8. 2012.