Zobrazit místo Džungarsko-ťan-šanská provincie na větší mapě

Regionální členění středoasijských hor je dosti složité. Jednou z provincií Íránsko-turanské oblasti, která je zde vymezena, je Džungarsko-ťan-šanská provincie. Zahrnuje horské hřbety na hranicích Kazachstánu a Kyrgyzstánu a Kazachstánu a Číny až po nejzápadnější cíp Mongolska, zabírá i východní Ťan-šan, který odděluje Džungarskou pánev od pouště Taklamakan.
Džungarsko-ťan-šanská provincie
Tyto horské systémy budují prvohorní krystalické a sedimentární horniny. Klima je extrémně kontinentální, s velkými rozdíly mezi létem a zimou i mezi dnem a nocí; charakteristickým jevem je malá oblačnost, která tyto rozdíly podporuje.
Džungarsko-ťan-šanská provincie
Charakteristickou vegetací nižších svahů pohoří jsou porosty nezapojených lesů s ořešákem Juglans regia a javory (Acer), v jejichž podrostu je mnoho dřevin z čeledi růžovitých, např. jabloň Malus sieversii, meruňka Prunus armeniaca, slivoň Prunus divaricata, hrušně (Pyrus) a hloh Crataegus azarolus. Ve vyšších polohách jsou jehličnaté lesy se smrkem Picea schrenkiana a jedlemi Abies sibirica subsp. sibirica nebo Abies sibirica subsp. semenovii. Nad horní hranicí lesa jsou stepi s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a kavylem Stipa caucasica. V nadmořských výškách nad 2600 m na step navazují alpinské trávníky s kozinci (Astragalus), hořci (Gentiana) a dalšími, ještě výše polštářové porosty s druhy rodu Kobresia (Cyperaceae).
Džungarsko-ťan-šanská provincie
Květena provincie je spíše chudší, ani endemismus není příliš vysoký. Uvádí se odtud několik endemických rodů a jen asi 50 endemických druhů. Druhová skladba má přechodný charakter mezi Himálajem a Sibiří, objevují se v ní elementy z obou směrů. Sibiřskými prvky jsou např. modřín Larix sibirica a smrk Picea obovata, které se objevují v nejsevernějších částech provincie. Slabý endemismus je známkou mladosti flóry, která zde byla velmi ovlivněna čtvrtohorním kolísáním klimatu a vzdáleností od vhodných glaciálních refugií.
Džungarsko-ťan-šanská provincie
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například druhy:

Sousedící floristické provincie:

Džungarsko-ťan-šanská provincie
Fotografoval Pavel Sekerka.