Když jsem v jednom anglickém zahradnickém článku našel, že Dicentra spectabilis, která by měla být řazena podle molekulárně genetických dat do samostatného rodu Lamprocapnos jako Lamprocapnos spectabilis (L.) T. Fukuhara, má synonymum Manypeeplia upsidownia, vůbec mi nedošlo, že se jedná o žert a dokonce jsem v IPNI hledal, kdo že tento druh popsal.

Edward Lear

Naštěstí existuje internet, a tak jsem rychle zjistil, že se nejedná o smysluplnou, ale o nesmyslnou rostlinu, kterou do literatury – a samozřejmě i do botaniky a zahradnictví – vnesl anglický ilustrátor a spisovatel Edward Lear.
Zatímco v Anglii je jako autor dětských básniček všeobecně známý a oblíbený, u nás se jedná o autora prakticky neznámého. Edward Lear se narodil v Londýně 1. 5. 1812 jako v pořadí dvacáté dítě Jeremiáše Leara. Měl poměrně pohnuté dětství, prakticky se o něj starala o 21 let starší sestra Anna. I přes chatrné zdraví (trpěl epilepsií, měl dýchací potíže a špatně viděl) podnikl několik zahraničních cest, ze kterých pochází velice pěkné kresby krajin. Jeho výtvarný a přírodovědecký talent se ukázal již v jeho prvním vydaném díle, ilustrované knize o papoušcích, která vyšla v jeho 19 letech.
Bohužel se později věnoval především tvorbě pro děti – psal krátké nesmyslné básně – limeriky. První tato kniha (Velká kniha nesmyslů – A Book of Nonsense) vyšla roku 1864 a měla mnohem větší úspěch, než jeho cestopisy po Itálii.

There was an Old Lady of Prague,
Whose language was horribly vague;
When they said, „Are these caps?“
She answered, „Perhaps!“
That oracular Lady of Prague.

– Edward Lear: Book of Nonsense

Byl jeden dědeček v Szegedu,
který jel na starém medvědu.
Když se ptali: „Kluše?“
Odpověděl suše:
„Je z rodu neklusavých medvědů.“

– ukázka Learova limeriku přeložená Antonínem Přidalem.

To předurčilo jeho další tvorbu, ale přesto se nadále věnoval i cestopisným článkům ze Středomoří. V několika jeho knihách se objevují i ilustrace rostlin. Ač se jedná o rostliny nesmyslné (i když kdo ví, třeba se během svých cest na některém pustém ostrůvku s některými z nich setkal a pouze se neodvážil je uveřejnit v odborném tisku, protože byly prostě neuvěřitelné – vždyť i středověk znal stromy, na kterých rostly ovce a snad i pečení holubi), na mnohých se dá vysledovat, která rostlina byla inspirací pro popis či kresbu nového druhu. A že dílo tohoto autora je i více jak 120 let po jeho smrti (zemřel 29. 1. 1888 v San Remu) stále populární, dokazují nejrůznější dárkové předměty s ilustracemi fantastických rostlin, které je možné v Anglii získat.

Přehled díla Edwarda Leara:
Illustrations of the Family of the Psittacidæ (1832)
Tortoises, Terrapins, and Turtles by J. E. Gray
Views in Rome and its Environs (1841)
Gleanings from the Menagerie at Knowsley Hall (1846)
Illustrated Excursions in Italy (1846)
Book of Nonsense (1846) – Velká kniha nesmyslů (Mladá fronta, Praha 1998)
Journal of a Landscape Painter in Greece and Albania (1851)
Journal of a Landscape Painter in Southern Calabria (1852)
Book of Nonsense and More Nonsense (1862)
Views in the Seven Ionian Isles (1863)
Journal of a Landscape Painter in Corsica (1870)
Nonsense Songs and Stories (1871) – Kniha třesků a plesků (Odeon, Praha 1984)
More Nonsense Songs, Pictures, etc. (1872)
Laughable Lyrics (1877)
Nonsense Alphabets
Nonsense Botany (1888)
Tennyson’s Poems, illustrated by Lear (1889)
Facsimile of a Nonsense Alphabet (1849)
The Scroobious Pip, unfinished at his death, but completed by Ogden Nash and illustrated by Nancy Ekholm Burkert (1968)
The Quangle-Wangle’s Hat

Přehled rostlin popsaných Edwardem Learem:

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Armchairia comfortabilis – Arthbroomia rigida – Baccopipia gracilis – Barkia howlaloudia

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Bassia palealensis – Bluebottlia buzztilentia – Bottlephorkia spoonifolia – Bubblia blowpipia

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Cockatooca superba – Crabbia horrida – Enkoopia chickabiddia – Fishia marina

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Guittara pensilis – Jinglia tinkettlia – Knutmigrata simplice – Manypeeplia upsidownia

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Minspysia deliciosa – Nastiscreechia krorluppia – Piggiawiggia pyramidalis – Phattfacia stupenda

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Plumbunnia nutritiosa – Pollybirdia singularis – Puffia leatherbéllowsa – Queeriflora babyöides

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Shoebootia utilis – Smalltoothcombia domestica – Sophtsluggia glutinosa – Stunnia dinnerbellia

Learovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostlinyLearovy rostliny
Tickia orologica – Tigerlillia terribilis – Tureenia ladlecum – Washtubbia circularis

Ilustrace jsou převzaty z www.nonsenselit.org. Na těchto stránkách také můžete získat o tomto neobvyklém autorovi více informací.