Kostarická soukromá botanická zahrada Jardín Botánico Else Kientzler se nachází v severní části města Sarchí v severozápadní části centrálního údolí. Není lehké ji najít, několik desítek metrů západně od náměstí je na křižovatce u fotbalového hřiště malá cedulka, musíte se dát směrem doprava do kopečka a ještě dál nad stadiónem ji najdete u areálu Kientzlerova zahradnického podniku, kterým musíte projít.
Jardín Botánico Else Kientzler

Jardín Botánico Else Kientzler

Zahrada byla založena Ludwigem Kientzlerem na místě staré kávové plantáže, po devíti letech příprav byla otevřena v roce 2006. Má rozlohu 7 hektarů; západní část je svažitá, skloněná k východu k malému zvlněnému údolí, hranici tvoří potok. Slouží hlavně jako ukázková zahrada s mnoha tropickými rostlinami, jsou v ní i plochy sloužící odpočinku nebo pořádání různých akcí.
V zahradě se nachází kolem 2000 taxonů rostlin.
U parkoviště před vchodem zaujmou mladé krásné exempláře palmy Bismarckia nobilis. Když projdeme kasou, otevře se pěkný pohled do údolíčka s travnatou plochou a malým labyrintem, lemovaným výsadbami několika druhů palem. Směrem doprava projdeme kouskem vlhkého lesa s bohatým podrostem převážně marantovitých rostlin. O něco dál jsou malé vodní plochy s mnoha zajímavými vodními a vlhkomilnými rostlinami, třeba větším porostem červenolistého tara (Colocasia esculenta ‚Black Magic‘) nebo mohutnými trsy vysokých bahniček (Eleocharis).
Nedaleko se nachází sbírka helikónií, ale třeba i několika desítek kultivarů rodu Coleus. V severní části je zahrada zaměřená na bromélie, ovocné dřeviny a sbírky dalších taxonů řádu Zingiberales (např. Musa basjoo, Etlingera elatior), ale i řadou bambusů i jiných mohutných trav, například červenolistou formu cukrové třtiny (Saccharum officinarum).
Jardín Botánico Else KientzlerJardín Botánico Else Kientzler
Jardín Botánico Else Kientzler
Zajímavý je i západní okraj zahrady; stezka vede polopřirozeným lesem podél umělého vodního kanálu, kde najdeme – jako obvykle v Kostarice na podobných místech – stromy obtěžkané mnoha epifyty, mnoho nápadných árónovitých rostlin a kapradin. Poslední jsou dvě malé plochy, v první najdeme sukulentní rostliny z několika čeledí (třeba kaktus Pereskia grandifolia) a v druhé malou sbírkou orchidejí.
Zahrada je vedena spíš jako okrasná než botanická v užším slova smyslu, pozoruhodné je především množství forem (včetně kultivarů) z řádu Zingiberales, ale i třeba mnoha rostlin pepřovníkovitých (Piperaceae).
Jardín Botánico Else Kientzler
Jardín Botánico Else Kientzler