Syn.: Cycas caffra Thunb., Encephalartos brachyphyllus Lehm. et de Vriese, Encephalartos cycadis Sweet, Zamia caffra (Thunb.) Thunb., Zamia cycadis L. f., Zamia elliptica Lodd. ex Miq., nom. inval.
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos caffer
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice, v pobřežních oblastech provincií Eastern Cape a KwaZulu-Natal.
Ekologie: Stanovištěm jsou travnaté porosty na mělkých půdách mezi skalními výchozy, v nadmořské výšce 200–600 m. Klima je spíše vlhčí, s ročními úhrny srážek 750–1000 mm, z nichž většina spadne v letním období; léta jsou horká, ale v zimě teploty zůstávají nad nulou; druh je dosti citlivý vůči mrazu.
Encephalartos caffer
Popis: Dvoudomá dřevina s podzemním kmínkem a hlízovitými kořeny, dorůstající výšky až 30 cm, rostoucí obvykle jednotlivě, jen někdy v trsech; kmínek mívá 15–25 cm v průměru a bývá mezi listy vlnatý. Listy jsou zpeřené, 40–90 cm dlouhé, tuhé, v mládí chlupaté, později lysé, světle zelené; nejdolejší 1–2 páry lístků bývají přeměněny v trny; prostřední lístky jsou čárkovitě kopinaté, až 10 cm dlouhé a 0,8–1 cm široké, celokrajné, jen někdy v mládí s drobnými zoubky, zejména v horní části listu směřující do různých úhlů; listové vřeteno bývá rovné nebo pod vrcholem slabě zakřivené. Samčí šištice jsou jednotlivé, na silných stopkách až 15 cm dlouhých, válcovité, 20–30 cm dlouhé a 6–11 cm široké, žlutozelené, lesklé, šupiny mají střed o 1–1,5 cm vyvýšený. Samičí šištice bývají také jednotlivé, na stopkách 6–7 cm dlouhých, válcovité, asi 30 cm dlouhé a 15 cm široké, na bázi žlutooranžové až oranžové, papilnaté, uprostřed jen málo vyvýšené. Semena jsou červená, 3,7–3,9 cm dlouhá a 2,3–2,5 cm široká.
Záměny: Od většiny jihoafrických cykasů z rodu Encephalartos se tento druh odlišuje geofytním charakterem – kmínek je víceméně podzemní a růžice listů nebývá příliš vyzvednuta nad povrch půdy.
Ohrožení a ochrana: Druh s poněkud větším areálem, přesto ustupuje vlivem nadměrné pastvy a pytláctví. Odhaduje se, že zaniklo asi 20–30 % lokalit. Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) jej řadí do kategorie taxonů blízkých ohrožení (NT – near threatened), toto hodnocení přejímá i Červený seznam IUCN. Vzhledem k obchodnímu zájmu o cykasy figuruje i v příloze k mezinárodní úmluvě o obchodu s přírodninami CITES.
Encephalartos caffer
Encephalartos cafferEncephalartos caffer
Encephalartos caffer
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).