Syn.: Encephalartos nanus Lehm., Encephalartos van-hallii de Vriese, Zamia aurea Miq., nom. inval., Zamia gleina Miq., nom. inval., Zamia horrida Jacq., Zamia nana Miq., nom. inval., Zamia tricuspidata auct.
Česká jména: píchoš hrozný (Presl 1846)
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos horridus
Rozšíření: Roste pouze v Jihoafrické republice v provincii Eastern Cape v širším okolí města Port Elizabeth.
Ekologie: Roste v křovinatých xerofilních porostech, zpravidla na výslunných křemencových svazích. Lokality leží v nadmořské výšce 150–300 m, v území, kde prakticky nemrzne a roční úhrn srážek činí 250–650 mm.
Encephalartos horridus
Popis: Dvoudomá nízká dřevina, roste jednotlivě, pokud je kmínek větvený, pak nejčastěji již pod povrchem půdy; kmínek bývá až 0,3(–1) m vysoký a mívá 20–30 cm v průměru; na vrcholu je řídce vlnatý. Listy tvoří bohatou růžici na vrcholu kmínku, jsou zpeřené, 0,5–1 m dlouhé, tuhé, lysé; lístky jsou kopinaté až vejčité, až 10 cm dlouhé a 2–5 cm široké, sivé, ojíněné, ostře špičaté, směrem k bázi listu celokrajné a drobnější, výše větší a pod špičkou navíc s 1–3 ostrými úkrojky až 4 cm dlouhými; listové vřeteno je pod špičkou často zakřivené a lístky s postranními trny bývají všesměrné. Samčí rostliny tvoří jednotlivé šištice, které jsou válcovité, 20–40 cm dlouhé a 6–12 cm široké, nesou šupiny s hladkými konkávními políčky. Samičí rostliny nesou vejcovité až elipsoidní modrozelené šištice dlouhé 20–40 cm a široké 15–20 cm, terminální políčka na šupinách jsou téměř čtvercová. Semena jsou 3–3,5 cm dlouhá a 2–2,5 cm široká, světle červená.
Ohrožení a ochrana: Druh je značně ohrožen; předpokládá se, že zanikla asi polovina historicky známých lokalit, důvodem je především degradace stanovišť. Jeho ochrana je nyní zajištěna v několika soukromých rezervacích. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky je zařazen mezi ohrožené druhy (EN – endangered). Ve stejné kategorii je veden i v Červeném seznamu IUCN. Je zapsán rovněž na seznam CITES.
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Fotografováno dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).