Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos latifrons
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provincii Eastern Cape, v okolí městeček Bathurst a Albany.
Ekologie: Provází křovinatou vegetaci na skalních výchozech, v nadmořské výšce 300–600 m. Na lokalitách v zimě nemrzne, roční úhrn srážek činí 600–1250 mm, srážky přicházejí v létě. Jedinci v přírodě v současnosti netvoří semena, poslední semenáček byl pozorován v roce 1925.
Encephalartos latifrons
Popis: Dvoudomá pomalu rostoucí dřevina, kmeny rostou v trsech, méně často jednotlivě, jsou vysoké 2,5–3(–4,5) m a mají 30–45 cm v průměru. Listy tvoří růžici na vrcholu kmene, jsou zpeřené, 1–1,5 m dlouhé, tuhé, v mládí jemně chlupaté, později olysávající, tmavozelené; dolní lístky na bázi listu jsou zmenšené, ale jen nejnižší mohou někdy být redukované na trny, prostřední lístky jsou husté, vejčité až vejčitě kopinaté, 10–15 cm dlouhé a 4–6 cm široké, pichlavé, na straně přivrácené k bázi s 2–4 pichlavými, někdy zkroucenými zuby, v horní části listu jsou postaveny do písmene V a překrývají se; listové vřeteno je v horní části listu zakřivené. Samčí rostliny nesou 1–3 tmavozelené až modrozelené válcovité šištice 30–50 cm dlouhé, 8–17 cm široké, šupiny mají uprostřed výběžek asi 2 cm dlouhý. Samičí rostliny mívají rovněž 1–3 válcovité šištice 50–60 cm dlouhé a asi 25 cm široké, zelené, šupiny mají 2–2,5 cm vysoký střední hrbol. Semena jsou až 5 cm dlouhá, 2–2,5 cm široká, červená.
Ohrožení a ochrana: Patří k nejvzácnějším druhům jihoafrických cykasů. V přírodě v současnosti existuje zřejmě méně než 60 rozptýlených jedinců; druh silně ohrožuje nelegální obchod, v minulosti utrpěl přeměnou stanovišť k zemědělskému využití. Rostliny v přírodě se v současnosti nerozmnožují a byla vyslovena hypotéza, že jejich opylovač zřejmě vyhynul. Za poslední dobu ustoupil asi o 80 %. Záchrana druhu je nyní především záležitostí botanických zahrad; v botanické zahradě Kirstenbosch je zřejmě největší kolekce 19 plodných rostlin. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je proto oprávněně zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR – critically endangered), stejnou kategorii obsadil i v Červeném seznamu IUCN. Je tedy pochopitelné, že je rovněž součástí mezinárodní úmluvy o obchodu s přírodninami CITES.
Encephalartos latifrons
Encephalartos latifronsEncephalartos latifrons
Encephalartos latifrons
Encephalartos latifrons
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).