Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos lebomboensis
Rozšíření: Centrum areálu tohoto druhu leží v pohoří Lebombo Mountains ve Svazijsku, odkud přesahuje do pohraničních oblastí Jihoafrické republiky v provinciích Mpumalanga a KwaZulu-Natal, a také do Mozambiku. Některé populace přiřazované k tomuto druhu byly v roce 1995 vyčleněny do samostatného taxonu Encephalartos senticosus.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalnaté hřbety a rokle obklopené savanou, v nadmořské výšce 200–1200 m. Klima v oblasti výskytu se vyznačuje ročním úhrnem srážek 625–750 mm, s letním maximem, v zimě teploty poklesají těsně k bodu mrazu a typicky se dostavují mlhy.
Encephalartos lebomboensis
Popis: Dvoudomá statná dřevina, kmeny rostou jednotlivě i v trsech, jsou vysoké 0,2–4 m a mají kolem 30 cm v průměru. Listy vyrůstají ve spirálovité růžici na vrcholu kmene, jsou zpeřené, 1–2 m dlouhé, tuhé, v mládí jemně chlupaté, později lysé, světle i sytě zelené; dolní lístky na bázi listu jsou redukované na trny, prostřední lístky jsou kopinaté až čárkovitě kopinaté, 12–17 cm dlouhé a 1,2–2,2 cm široké, po stranách s 1–4 drobnými zoubky, navzájem se většinou nepřekrývají; listové vřeteno je rovné, jen pod vrcholem listu je někdy zakřivené nebo zkroucené. Samčí rostliny nesou přisedlé, žluté až meruňkově zbarvené, úzce válcovité šištice až 45 cm dlouhé a 12–15 cm široké, šupiny mají uprostřed výběžek 1–1,5 cm dlouhý. Samičí rostliny mívají šištice vejcovité až elipsoidní, 40–45 cm dlouhé a 25–30 cm široké, žluté, někdy nazelenalé, šupiny jsou spíše plošší, se středním hrbolem vysokým asi 1 cm. Semena jsou červená, až 4 cm dlouhá, 1,8–2,2 cm široká.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako jiné cykasy je i tento druh předmětem sběratelství, a tím pádem i obchodu. V přírodě existuje v současné době přibližně 5000 rostlin, minimálně 2 populace jsou chráněny statutem přírodní rezervace. Největší podíl na úbytku rostlin mělo v nedávné minulosti rozšiřování intenzivního zemědělství, v současné době je asi největším problémem pytláctví. Odhaduje se, že za posledních 90 let ubyla asi polovina celkové populace. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je druh klasifikován jako ohrožený (EN – endangered), na stejné úrovni je hodnocen i v Červeném seznamu IUCN. Figuruje rovněž v příloze mezinárodní úmluvy o obchodu s přírodninami CITES.
Encephalartos lebomboensis
Encephalartos lebomboensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).