Čeleď: Ephedraceae Dum. – chvojníkovité
Ephedra milleri
Rozšíření: Endemit malého území na jemensko-ománském pomezí, s jistotou je znám z Ománu z governorátu Dhofar a z jemenské oblasti Mahra.
Ekologie: Roste v křovinách s akáciemi nebo v porostech Dracaena serrulata podél horních hran skalnatých vápencových svahů. Lokality se nacházejí v oblasti pod vlivem letního monzunu v nadmořské výšce 900–1400 m.
Ephedra milleri
Popis: Přímý, hustě prutovitě větvený keřík vysoký až 80 cm; větvičky jsou tlusté, hrbolkaté. Listy jsou vstřícné, šupinovité, 1,5–2(–2,5) mm dlouhé, na okrajích kratičce brvité. Samčí šištice jsou stopkaté, vyrůstají jednotlivě nebo po 2–3 v úžlabí listů. Samičí šištice se tvoří rovněž jednotlivě nebo po 2–3, jsou podepřené listeny srostlými do 1/2–3/4 délky, v mládí jsou vejcovité, obsahují 1–2 semena. Zralé šištice jsou červené.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k malému areálu a nepočetným populacím byl zařazen do Červené knihy Ománu (2015) v kategorii zranitelných taxonů (Vulnerable).
Poznámka: Druh byl rozlišen a popsán teprve v roce 1992.
Ephedra milleri
Ephedra milleri
Ephedra milleri
Ephedra milleri
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2015 (Omán, Dhofar, východně od Ajdarawt).