Syn.: Erica albiflora Klotzsch ex Benth., Erica modesta J. Forbes, Erica pubescens Sieber ex Benth., Erica ramosissima J. C. Wendl., Ericoides molle (Andrews) Kuntze
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica mollis
Rozšíření: Endemit s velmi malým areálem na Kapském poloostrově na jih od Kapského Města v Jihoafrické republice.
Ekologie: Roste ve vegetaci fynbos na mělké, živinami velmi chudé půdě na podkladu tvrdých pískovců; klima v areálu se vyznačuje stálou větrností, zimními dešti a horkými léty, avšak s celoročně přicházejícími mlhami, které v létě zmírňují teplotní extrémy i srážkovou nedostatečnost.
Erica mollis
Popis: Přímo větvený keřík, dorůstající výšky 60 cm; větve směřují metlovitě šikmo vzhůru, jsou nápadně měkce odstále chlupaté. Listy tvoří čtyřčetné přesleny, jsou přímo odstálé, jehlicovité, rovněž nápadně odstále žláznatě chlupaté. Čtyřčetné květy tvoří krátké hrozny nebo až přesleny na koncích postranních větviček; květní stopky mohou být chlupaté i lysé; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou čárkovité, růžové až nachové, brvité, většinou nedosahující ani do 1/4 délky koruny; koruna je baňkovitá, kulovitá až vejcovitá, růžová nebo červená, krátce měkce chlupatá, na konci s 4 šikmými až rozestálými cípy; tyčinek je 8, kratších než koruna, s přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka dosahuje těsně pod ústí koruny a nese dosti velkou, knoflíkovitě rozšířenou bliznu. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je klasifikován jako druh vyžadující pozornost (LC – least concern).
Erica mollis
Erica mollis
Erica mollis
Fotografováno dne 25. 9. (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, Stolová hora).