Syn.: Erica hirta var. viridiflora Andrews, Erica virescens Link, nom. illeg., Erica viridescens Lodd., nom. inval.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica unicolor
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis v Jihoafrické republice, roste v provincii Western Cape a okrajově i v provincii Eastern Cape. V areálu tvoří více poddruhů: nominátní (na obrázcích) roste na malém území na jihovýchodě provincie v pohoří Outeniqua Mountains v okolí městečka George. Kromě něj jsou rozlišovány ještě subsp. georgensis a subsp. mutica, které se vyznačují alespoň zčásti červenými květy; zejména areál druhé jmenované subspecie je podstatně větší.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou porosty formace fynbos na kyselých, živinami velmi chudých pískovcích v území s převažujícími zimními srážkami. Kvete po celý rok. Požáry jej ničí, ale na spáleništích dobře klíčí jeho semena.
Erica unicolor
Popis: Větší metlovitý keřík dosahující výšky až 1,5 m; větve jsou odstále chlupaté. Listy skládají trojčetné přesleny, jsou přímo odstálé, dlouze jehlicovité, 6–10 mm dlouhé, hustě odstále chlupaté. Květy tvoří nepočetné svazečky na koncích postranních větviček, jsou čtyřčetné, velké; květní stopky jsou chlupaté; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou čárkovité, až 11 mm dlouhé, zelené, odstále pýřité, dosahují nanejvýš do 1/3 délky koruny; koruna je trubkovitá, až 4 cm dlouhá, žlutozelená, lysá, poněkud lepkavá, na konci s 4 přímými cípy; tyčinek je 8, kratších než koruna, na tenkých prašnících s dlouhými přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka nedosahuje ústí koruny nebo krátce vyčnívá. Plod je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Ačkoli má nominátní poddruh velmi malý areál, v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Erica unicolor
Erica unicolor
Erica unicolor
Fotografovala Věra Svobodová, dne 18. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: cestou z Oudtshornu do Mossel Bay).