Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia cedrorum
Rozšíření: Endemit jihozápadního Madagaskaru. Popsán byl v roce 1993 podle pěstovaného jedince, ale posléze bylo v přírodě objeveno několik dospělých rostlin v provincii Toliara, u hlavní silnice od stejnojmenného města do centra ostrova.
Ekologie: Je součástí xerofilní vegetace trnitých křovin, které se vyskytují v nejsušší části ostrova, v podmínkách, kde za rok spadne pouze kolem 400 mm srážek, a to povětšinou v období 3–4 měsíců, zbytek roku je úplně suchý.
Euphorbia cedrorum
Popis: Dvoudomý stromek až 3 m vysoký, svícnovitě větvený; větve jsou v dolní části obloukovité, články jsou dužnaté, válcovité, až 1,5 cm v průměru. Listy záhy opadávají, jsou asi 2 mm dlouhé a zanechávají okrouhlé jizvy. Samčí rostliny mají cyathia složená z 1–2 zkrácených vidlanů na vrcholech větviček, listeny jsou drobné, žluté; samičí cyathia bývají jednotlivá, téměř přisedlá, 2 mm v průměru, načervenalá; nektariové žlázky jsou oblé. Plody jsou zaobleně trojboké tobolky, asi 7 mm v průměru.
Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu IUCN je tento pryšec klasifikován jako zranitelný (VU – vulnerable). Podobně jako jiné sukulentní pryšce i tento druh podléhá ustanovením mezinárodní úmluvy CITES o obchodu s přírodninami.
Euphorbia cedrorum
Euphorbia cedrorum
Euphorbia cedrorum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d‘Antsokay).