Syn.: Euphorbia corallothamnus Dinter, Euphorbia hydnorae E. Mey. ex Boiss., Euphorbia melanosticta E. Mey. ex Boiss., Euphorbia phymatoclada Boiss., Tirucalia mauritanica (L.) P. V. Heath, Tithymalus brachypus Klotzsch et Garcke, Tithymalus flaccidus Moench, Tithymalus mauritanicus (L.) Haw., Tithymalus zeyheri Klotzsch et Garcke
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia mauritanica
Rozšíření: Jihoafrický pryšec, areál se rozkládá téměř v celé Jihoafrické republice, zasahuje i do Lesotha a Namibie.
Ekologie: Roste především na písčinách, ale i na suchých kamenitých svazích, v pobřežních oblastech i v aridnějších oblastech ve vnitrozemí.
Euphorbia mauritanica
Popis: Větvený sukulentní mléčící keř dorůstající výšky až 1,5(–2,7) m; tvoří oblé, dužnaté, sytě zelené lodyhy 3–5 mm v průměru. Lupenité listy se tvoří na koncích větví, jsou 8–15 mm dlouhé, záhy opadávají. Na vrcholcích lodyh se tvoří cyathia: uprostřed je jedno pouze se samičím květem a kolem něj 5–7 cyathií s květy obou pohlaví, která mají 7–15 mm v průměru a obklopují je sytě žluté, téměř kulaté, někdy poněkud vykrojené nektariové žlázky; vlastní květy jsou nepatrné; centrální samičí květ v cyathiu poněkud vyčnívá. Plodem je trojboká tobolka, v každém ze 3 pouzder má po jediném semeni.
Ohrožení a ochrana: Druh s dosti velkým areálem, v Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) hodnocený jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rostlina sice dostala druhové jméno mauritanica, ale v Mauretánii se nevyskytuje – Linnéovi bylo tehdy jasné jen to, že rostlina pochází ze subsaharské Afriky. Není to však důvodem ke změně jména, ačkoli je svým způsobem zavádějící.
Euphorbia mauritanicaEuphorbia mauritanica
Euphorbia mauritanica
Euphorbia mauritanica
Euphorbia mauritanica
Euphorbia mauritanica
Euphorbia mauritanica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 19. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: De Rust a Oudtshoorn, Buttelsdrift).