V africko-arabském prostoru se vyskytuje více druhů sukulentních pryšců, které připomínají kaktusy z rodu Cereus. Jedním z nich je i druh Euphorbia cactus, který své americké nepříbuzenstvo připomíná i jménem.

Pryšec Euphorbia cactus byl popsán z Jemenu a vyskytuje se dále v Saúdské Arábii a na protilehlé straně Rudého moře v Eritreji a snad i v Súdánu. Dále se uvádí izolovaná arela i v jemensko-ománském pomezí, ovšem zdejší rostliny mají dosti odlišný vzhled od typických jedinců z centra areálu, na něž je vázáno jméno. Na našich snímcích je to zřetelně patrné, že postranní žebra na sukulentních stoncích jsou jen málo zprohýbaná a laločnatá, zatímco jemenské rostliny měly na více lokalitách jednotný vzhled s žebry mnohem méně pravidelnými. Ománské rostliny nepochybně představují samostatný taxon, který ale dosud postrádá jméno. Regionální badatelé si odlišností také všimli a proměnlivost těchto pryšců v současné době studují (A. Patzelt in litt.). Lze se tedy nadít, že se vbrzku dočkáme zevrubné analýzy rozdílů a z ní vyplývajícího popisu nového taxonu.
Euphorbia
EuphorbiaEuphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Fizayah).