Syn.: Euphorbia fiha Decary, Tirucallia plagiantha (Drake) P. V. Heath
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia plagiantha
Rozšíření: Endemit jihozápadního a jižního Madagaskaru, dosud je znám jen z provincie Toliara.
Ekologie: Stanovištěm jsou suché lesy a trnité křoviny na písčitých půdách, často na okrajích skalnatých míst. Vystupuje do nadmořské výšky sotva 500 m.
Popis: Jednodomý opadavý stromek vysoký až 5 m; borka je červenohnědá, lesklá, odlupuje se v plátech; větve jsou článkované, články jsou dužnaté, válcovité, asi 5 cm dlouhé a 0,5–1 cm široké. Listy jsou brzo opadavé. Samčí cyathia jsou postranní, vyrůstají ve svazečcích a mají asi 3 mm v průměru; samičí cyathia jsou jednotlivá; nektariové žlázky jsou velmi drobné. Plody jsou zaobleně trojboké tobolky o průměru asi 5 mm a stejné délce.
Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu IUCN je tento pryšec klasifikován jako málo dotčený (LC – least concern). Chrání jej však mezinárodní úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Euphorbia plagiantha
Euphorbia plagiantha
Euphorbia plagiantha
Euphorbia plagiantha
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).