Euphorbus žil koncem 1. století př. n. l. Starořecký lékař.

Řecký lékař krále Juby II., krále Mauretánie (asi 48 před n. l. až 50 n. l.), jehož bratr Antonius Musa byl v Římě lékařem Oktaviána (císaře Augusta). Král Juba se zajímal o přírodu, o rostliny. Napsal o africké tučnolisté rostlině, kterou znal ze svahů pohoří Atlas. Tato rostlina měla výrazně projímavé účinky. V té době císař Augustus odměnil svého lékaře tak, že mu nechal postavit sochu. Juba prý poctil svého lékaře tím, že po něm pojmenoval léčivou rostlinu. Tuto legendu uvedl Plinius, ale Salmasius tvrdil, že jméno rostliny se používalo už dřív.
Jméno Euphorbus (Euphorbos) je známější z Iliady, kde se tak jmenuje jeden z trójských hrdinů, kterému se podařilo zranit Patrokla a později byl zabit Menelaem. Jméno je odvozeno od slov eu (dobře, hodně) a phorbe (krmím, pasu), celkově euphorbe (dobře nakrmit). Podle legendy si Juba liboval ve slovních hříčkách a pojmenoval sukulentní rostlinu podle boubelatého lékaře.

Pravděpodobně se jednalo o druh Euphorbia resinifera, která má jako všechny pryšce projímavý latex. Linné jméno Euphorbia převzal.
Euphorbia