Syn.: Euphrasia alpina Zapał., Euphrasia cuprea Jord., Euphrasia officinalis var. salisburgensis (Funck ex Hoppe) Schleich.
České mená: světlík solnohradský (Dostál 1989)
Slovenské mená: očianka soľnohradská (Goliašová et al. 1997, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Euphrasia salisburgensis
Rozšírenie: Druh s ťažiskom rozšírenia vo vysokých pohoriach Európy. Vyskytuje sa od pohoria Sierra Nevada cez hory Kastílie, Pyreneje, Vogézy, Alpy, Korziku, Abruzzy na Apeninskom polostrove, Karpaty a hory Balkánu až po Grécko a Bulharsko. V severnej Európe sa vyskytuje v Írsku, Nórsku a na švédskom ostrove Gotland, tieto severské populácie sú však niektorými autormi odčleňované ako Euphrasia lapponica. Na Slovensku sa vyskytuje bežne vo vyšších pohoriach obvodu Vysokých Karpát, vzácne v Strážovských vrchoch, Muránskej planine, v Slovenskom raji, v podtatranskch kotlinách, či v Štiavnických a Kremnických vrchoch.
Ekológia: Bazifilný a vápnomilný druh, v žulových horách sa vyskytuje iba na mylonitoch a iných na živiny bohatších substrátoch. Rastie v trávnikoch a na skalnatých miestach, u nás zvyčajne v polohách nad 1000 metrov až po alpínsky stupeň, vzácne nižšie. Kvitne v júli až v septembri.
Euphrasia salisburgensis
Opis: Jednoročná bylina, 3–20(–25) cm vysoká, často červenkastá až fialkastá. Byľ je jednoduchá alebo od bázy rozkonárená, bielo naspäť kučeravo bielo chlpatá. Charakteristickým znakom druhu oproti iným našim očiankam je, že listy sú podlhovasté až kopijovité, 2–5-krát dlhšie ako široké, na báze klinovité, dolné s 2–3 pármi, horné s 3–4(–5) pármi ostro končistých dlhých zubov. Kalich je holý, zriedka roztrúsene chlpatý, v čase plodu mierne zväčšený, kališné zuby dlho končisté. Koruna je 6–8 mm dlhá. Plodom je podlhovasto obrátene vajcovitá tobolka, rovnako alebo o málo dlhšia ako kalich.
Euphrasia salisburgensis
Euphrasia salisburgensis
Euphrasia salisburgensis
Foto: 20. 7. 2008, 19. 8. 2008, 31. 7. 2009 (Slovensko, Veľká Fatra, vrch Pekárová; Malá Fatra, Kľak; Belianske Tatry).