Syn.: Aster conspicuus Lindl., Aster forwoodii S. Watson
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Eurybia conspicua
Rozšíření: Severozápadní státy USA a jihozápad Kanady – jižní hranice areálu vede od východu států Oregon a Washington po severní Wyoming, západní Montanu a Jižní Dakotu (Black Hills), v Kanadě areál zabírá Britskou Kolumbii, Albertu, Saskatchewan a jihozápadní Manitobu.
Ekologie: Roste na suchých i vlhčích loukách, ve světlých jehličnatých i listnatých lesích, v pásmu od hor až do alpínského stupně, v nadmořských výškách od 300 až do 2500 m. Kvete v pozdním létě. Druh dobře snáší jarní požáry, které stimulují jeho kvetení.
Eurybia conspicua
Popis: Vytrvalá bylina, 30–100 cm vysoká, s dřevnatým oddenkem. Lodyha je přímá, jen zřídka větvená, lysá nebo chlupatá, řídce žláznatá, hustě olistěná. Listy jsou lodyžní, krátce řapíkaté až přisedlé, dolní obkopinaté až obvejčité, na okraji pilovité, (40–)58–140(–180) × (8–)20–50(–80) mm, horní listy jsou menší, kopinaté až eliptické. Úbory v 5–50četném květenství, květní stopky jsou chlupaté, žláznaté, listeny 1–3 (někdy schází), zákrovní listeny ve 4–5 řadách, v počtu 34–55, lysé, žláznaté, vnější vejčité až kopinaté, vnitřní úzce kopinaté, jazykovitých květů je 12–35, liguly jsou modré nebo fialové, (8–)10–15 × 1,2–2 mm, trubkovitých květů je 48–55, jejich koruny jsou žluté, 9–10 mm. Plodem je nažka s narůžovělým chmýrem 9–10 mm dlouhým.
Poznámka: Rod Eurybia zahrnuje 23 převážně severoamerických druhů (jen druh Eurybia sibirica zasahuje z Aljašky až na sever Eurasie) a byl vyčleněn z širokého rodu Aster. „Americké astry“ jsou velmi bohatou skupinou hvězdnicovitých rostlin, současná americká literatura odlišuje v této skupině, kromě rodu Eurybia, ještě například rody Dieteria, Herrickia, Heterotheca, Machaeranthera, Oreostemma, Symphyotrichum, Triniteurybia, Xanthisma aj. Jejich výlučnost byla potvrzena i fylogeneticky.
Eurybia conspicuaEurybia conspicua
Eurybia conspicua
Eurybia conspicua
Eurybia conspicua
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 7. 2007 (Kanada, Alberta, Banff NP, Minnewanka Lake), Karel Bergmann, srpen 2013 (Kanada, Alberta, Bragg Creek).