Nejznámějším druhem rodu Exacum (čeleď hořcovité – Gentianaceae) je nepochybně vytrvalý sokotranský endemit Exacum affine, dnes po celém světě pěstovaný jako okrasná rostlina. V nejvýchodnější části kontinentálního Jemenu a v sousední ománské provincii Dhofar byly teprve na konci 20. století nalezeny jednoleté rostliny, které sokotranský druh připomínají, byly v roce 2001 popsány jako Exacum arabicum. Zanedlouho se ale ukázalo, že v místech, kde dhofarské hory přecházejí do pouště, rostou na několika místech populace drobných, ale vytrvalých rostlin. Jsou provizorně označovány – viz Červená kniha Ománu (Patzelt 2014) – jako Exacum aff. affine. Evidentně jde o nový, dosud řádně neprozkoumaný, nepopsaný a nepojmenovaný druh; od svého sokotranského příbuzného se na první pohled liší drobnějším vzrůstem i méně intenzivní barvou květů.

Rostliny jsme pozorovali v pouštním wádí Ash Shuwaymiyah na několika místech na výstupných pramenech na pěnovcových teráskách v křovinách tvořených datlovými palmami (Phoenix dactylifera). Stanoviště mají výrazný reliktní charakter a zřejmě představují zbytky prostředí z doby, kdy i na Arabském poloostrově panovalo mnohem vlhčí klima.
Exacum
Exacum
Exacum
Exacum
Exacum
Exacum
Exacum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Wádí Ash Shuwaymiyah).