Syn.: Tremella atra Fr., Tremella glandulosa Bull., Exidia plana F. H. Wigg., Tremella spiculosa Pers., Gyraria spiculosa (Pers.) Gray, Exidia spiculosa (Pers.) Sommerf., Tremella intumescens sensu auct., Tremella arborea sensu auct.
Čeleď: Auriculariaceae Fr. – boltcovitkovité
Exidia glandulosa
Rozšíření: Doubravy, dubohabřiny, jedlobučiny, v olšinách na rašelinných půdách. U nás je tento druh poměrně hojný.
Ekologie: Roste většinou na mrtvém dřevě listnatých stromů, zejména buku, habru a dubu. Nejčastěji ji lze zastihnout na pařezech nebo opadlých větvích. Roste od jara do podzimu, avšak plodnice lze nalézt i pod sněhem, protože poměrně dobře odolávají mrazu. Fotografované plodnice rostly na bukových větvích, které ležely na zemi.
Popis: Plodnice mívají průměr od 3 do 100 mm, tloušťku zpravidla kolem 10–20 mm. Plodnice vypadá jako mozkovitě zprohýbaný rosolovitý povlak. Svrchní strana obsahuje hymenium a bývá celá pokrytá kuželovitými, velmi drobnými bradavkami. Barva je hnědá, s nádechy do černé, šedé nebo i modravé. Staré plodnice jsou víceméně černé a ztrácejí svou typickou rosolovitou konzistenci. Zejména mladší plodnice jsou poněkud průsvitné, podobně jako plodnice boltcovitky bezové. Chuť je nevýrazná, vůně slabá.
Poznámka: Nejedlá houba. Taxonomické zařazení je některými autory zpochybňováno. Záměna je možná s černorosolem smrkovým, který však roste na dřevu jehličnatých stromů.
Exidia glandulosa
Exidia glandulosa
Fotografováno dne 24. 11. 2007 (katastr obce Růžďka, okres Vsetín, nadmořská výška asi 600 m n. m.).