Na přelomu letošního května a června podnikla redakce BOTANY.cz svou další floristickou exkurzi. Vypravili jsme se za přáteli a webovými kolegy na jižní Slovensko. Jenže jak už to tak na exkurzích našeho webu bývá, skončili jsme nakonec zcela jinde, tentokrát až v Rakousku. Ale vezměme to popořádku. No a vzhledem k tomu, že bych nechtěl, aby následující řádky zněly příliš chlubivě, omezím se jen na konstatování nejzákladnějších faktů. No přece nebudu říkat těm, kteří s námi nebyli, že udělali osudovou chybu, kterou už zřejmě nikdy nenapraví! Bylo tam prostě skvěle! Ale teď už opravdu raději jen ta strohá fakta.
Burda
Naše cesta vedla nejdříve do Střediska environmentální výchovy Dropie u Kolárova. Místní se nás přátelsky ujali, poskytli nám střechu nad hlavou a k tomu ještě jeden naprosto úžasný zážitek – mohli jsme se totiž seznámit s posledním trvale na Slovensku žijícím dropem velkým (Otis tarda), který je zde chován. Je to vlastně samička, vzhledem k tomu, že dosud neměla žádné jméno, neváhal jsem ji pokřtít na Botanu. Byla moc fajn, pěkně jsme si spolu popovídali, seznámila mě s dropím žitím vcelku podrobně. Ostatně posuďte sami – copak vám by se někdy podařilo dropa nafotografovat až takto detailně? To není fotografováno teleobjektivem, byli jsme od sebe vzdáleni na pár centimetrů – tohle je pohled z očí do očí! Myslím, že mě měla ráda!
Burda
Jihoslovenská Burda je území floristicky velmi cenné. Najdeme tu mnoho druhů, které se nikde jinde na Slovensku nevyskytují, pro mnohé z nich představuje Burda nejsevernější výspu výskytu. Výrazně sem fouká ze sousedního Maďarska, takže tu najdeme takové cennosti, jako jsou například mnohoštět válcovitý (Aegilops cylindrica), proskurník konopný (Althaea cannabina), proskurník turínský (Althaea taurinensis), protěžka vzpřímená (Bombycilaena erecta), světlice vlnatá (Carthamus lanatus), zlatovous jižní (Chrysopogon gryllus), ostrožka latnatá (Consolida regalis subsp. paniculata), chrpinka obecná (Crupina vulgaris), hadinec nachový (Echium maculatum), hadinec italský (Echium italicum), pumpava čapí (Erodium ciconium), kavyly (Stipa transcarpatica a Stipa dasyphylla), průtržník šedý (Herniaria incana), černýš bradatý (Melampyrum barbatum), kuřička klubkatá (Minuartia glomerata), barvínek bylinný (Vinca herbacea), svlačec kantaberský (Convolvulus cantabrica), suchokvět roční (Xeranthemum annuum) a mnohé další. Tyto druhy jsme viděli samozřejmě všechny, náš průvodce je na této lokalitě jako doma. Potoky potu, které z nás ve velkém vedru stékaly, chvílemi nutily utíkat do stínu, ale stejně nakonec naše nefalšovaná floristická zvědavost zvítězila na celé čáře. A proto jsme v exkurzi pokračovali i na další slovenské velevýznamné lokalitě.
Burda
Tou bylo okolí obce Čenkov. Zdejší step i lesostep se už dostaly do botanických čítanek. Takže jen letmo si připomeňme, že jsme tu viděli například kamejník barvířský (Alkanna tinctoria), chvojník dvouklasý (Ephedra distachya), kuřičku šedavou (Minuartia glaucina), kavyl písečný (Stipa borystenica).
Burda
Nedělní loučení s Botanou bylo dojemné – co se dá dělat, každá radost má svůj konec. Ale aby náš smutek nebyl až tak velký, rozhodli jsme se, že trochu změníme plán a zajedeme se ještě navíc podívat do Rakouska, konkrétně na lokality, na kterých dosud nikdo z nás nebyl. Prostě budeme objevovat! Jen nedaleko od Bratislavy, přímo v jejím dohledu, jsme tedy navštívili lokality Spitzerberg a Hundsheimer Berge.
Burda
Hainburské kopce jsou pro Rakousko v mnohém to, co pro nás Pálava. Je to panonská oblast vápencových pahorkatin, zdejší květena je v mnohém podobná právě oné naší jihomoravské. Ve zdejší stepi najdeme například krásné trsy hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus lumnitzeri), koulenky prodloužené (Globularia bisnagarica), devaterky poléhavé (Fumana procumbens), ožanky horské (Teucrium montanum), moře lnu tenkolistého (Linum tenuifolium), četné exempláře večernice smutné (Hesperis tristis), paprsky velkokvěté (Orlaya grandiflora), pryskyřníku illyrského (Ranunculus illyricus) a hlaváčku jarního (Adonis vernalis). K tomu se zde objevuje u nás velmi vzácný rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) a ovsíř stepní čedičový (Helictotrichon desertorum subsp. basalticum), ale i u nás v přírodě se již nevyskytující hvozdíček lomikamenovitý (Petrorhagia saxifraga) nebo třeba také snědek chocholatý (Ornithogalum comosum). V lesostepi nás navíc skoro usadil početný nález hnědence zvrhlého (Limodorum abortivum). Kdybych dříve neslíbil, že se budu držet při zemi a nebudu chválit, tak bych teď řekl, že tato oblast je skutečně velmi zajímavá, ba přímo unikátní. Takhle ale neřeknu nic…
Burda
Pak už jsme ale opravdu museli zamířit k domovu. Odpoledne nás přivítala Bratislava. Oběd nedaleko soutoku Moravy a Dunaje jsme doplnili návštěvou Děvína, kde jsme se setkali přímo pod hradní skalou s významným porostem drnavce lékařského (Parietaria officinalis). U nás je to druh silně ohrožený, tak jsme si ho alespoň dobře prohlédli.
Burda
Cestou ke státní hranici jsme se ještě zastavili na slovenském Záhoří u Stupavy. Místní opuštěný vinohrad je totiž vyhlášenou lokalitou s masivním výskytem tořiče čmelákovitého (Ophrys holoserica) a jazýčku jadranského (Himantoglossum adriaticum). Bylo zajímavé sledovat značnou variabilitu místní populace tořiče i v pravém optimu kvetoucí jazýčky. Je velmi smutné, že tato krásná lokalita dosud nenabyla žádné zvláštní územní ochrany. Snad se jí dočká dříve, než zanikne. V závěru jsme potom ještě zastavili nedaleko Malacek. Náš kolega má toto místo ve značné oblibě – je to totiž jediná potvrzená slovenská lokalita jeho oblíbené protěže žlutobílé (Pseudognaphalium luteo-album). Našel ji, ukazovala už listové růžice – snad ji tam najde i příští rok.
Burda
Naši cestu jsme tedy zahájili tam, kde Dunaj opouští slovenské území, skončili jsme naopak tam, kde Dunaj na Slovensko přitéká. Bylo nás šest a bylo nám fajn. Ale chválit fakt nebudu, aby ti, kteří s námi nebyli, z toho neměli depresi 🙂