Cílem exkurze Přírodovědné společnosti se stalo malé území v blízkosti soutoku Berounky a Vltavy – Modřanské a Komořanské tůně byly navrženy za chráněné území v rámci vytipování lokalit tzv. České natury, tedy území s vysokou biologickou hodnotou, které se ovšem nedostaly do užšího výběru návrhů evropsky významných lokalit.
Exkurze
Exkurze se konala za příjemně slunného počasí 19. září 2009. Mezi asi 15 účastníky byli jak členové BOTANY.cz, tak i někteří zájemci mimoweboví. Krátce po desáté hodině jsme navštívili jednu z jižně umístěných tůní (navržené chráněné území sestává ze 2 částí oddělených bezejmenným potokem). Hned první tůň nás příjemně překvapila výskytem plavínu štítnatého (Nymphoides peltata), který sem byl nepochybně zanesen při jedné z povodní. Tento druh, zdánlivě podobný leknínu, patří do čeledi vachtovitých (Menyanthaceae). Jeho zdejší naleziště navazuje na jihočeský výskyt v Českobudějovické pánvi.
Exkurze
Ověřen byl i další vzácný druh šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), který ale toho času měl již nasazené plody. Ve vodní hladině jsme pozorovali bublinatku jižní (Utricularia australis), nejhojnější druh bublinatky na území České republiky. Tato „masožravá rostlina“ využívá svých lapacích orgánů (vzniklých přeměnou listů) k získávání potravy živočišného původu z tůní (plankton, bentos, edafon). Podle nápadných okrouhle ledvinitých listů vzplývajících ve vodě jsme identifikovali toho času nekvetoucí voďanku žabí (Hydrocharis morsus-ranae).
Exkurze

Exkurze

Mimo druhů zajímavých a botanicky cenných jsme nemohli přehlédnout ani ty z opačné strany barikády – druhy nepůvodní, zdomácnělé, které se u nás snadno a rychle šíří.
Velký zájem vzbudil především nález štětince laločnatého (Echinocystis lobata), který byl záhy v hledáčku většiny fotoaparátů. Tato exotická „okurka“ ze Severní Ameriky nezapře příslušnost k čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae) – dlouhé štětiny na sotva 6 centimetrových plodech s charakteristickou „šťavnatou“ dužninou a se síťkou uzavírající velká tmavá semena.
Po štětinci laločnatém nechyběli ani další přistěhovalci: turanka kanadská (Conyza canadensis), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), původně himálajská netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka (Reynoutria sp.) a samozřejmě severoamerický trnovník akát (Robinia pseudacacia).
Exkurze byla nakonec ukončena v závěru severní části území, když jsme se snažili vyhnout místním bezdomovcům.
Exkurze
Fotografováno dne 19. 9. 2009.

Magistrát hl. m. Prahy

Projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.