Syn.: Pachyphyllum crystallinum Lindl.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Fernandezia crystallina
Rozšíření: Horské oblasti Střední a severozápadu Jižní Ameriky, vyskytuje se v Kostarice a západní Panamě, větší arela se nachází v Jižní Americe, kde sahá od západní Venezuely (odkud byl tento druh pro vědu popsán) přes Kolumbii po Ekvádor. Taxonomie rodu Fernandezia není dosud ustálená, někdy jsou k tomuto druhu přiřazovány ještě i druhy Fernandezia pastii a Fernandezia stuebelii – pokud by se tato koncepce ukázala jako správná, pak by areál druhu zasahoval až do Peru a západní Bolívie.
Ekologie: Roste epifyticky, ale i terestricky ve vlhkých horských lesích, v páramu a puně, často v čihoulových porostech, ale i při okrajích cest, v nadmořských výškách od 2300 až do 3800 m.
Fernandezia crystallina
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 10–35(–65) cm dlouhou, větvenou, olistěnou. Listy jsou pochvaté, střídavé, dvouřadě uspořádané, vejčité, 8–14 mm dlouhé a 4–7 mm široké, kožovité, celokrajné, na vrcholu tupé nebo špičaté. Květenství jsou axilární, hroznovitá, 3–5květá, jejich stopky jsou kratší než listy; vnější okvětní lístky jsou 2–2,2 mm dlouhé, eliptické až vejčité, žlutozelené, vnitřní okvětní lístky jsou asi 1,5 mm dlouhé, pysk je až 3 mm dlouhý, bělavý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh podléhá ochraně mezinárodní obchodní úmluvy CITES.
Fernandezia crystallina
Fernandezia crystallina
Fernandezia crystallina
Fernandezia crystallina
Fotografoval Mário Duchoň, dne 14. 2. 2014 (Kolumbie, okolí sopky Nevado del Ruiz).