Poslední listopadová půlnoc ukončila první kolo 3. ročníku soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. V tomto roce jsme dostali k posouzení práce 26 autorů.
Stejně jako v minulých ročnících, i letos bude po 1. kole soutěže následovat vlastní hodnocení přihlášených ilustrací odbornou porotou. Jejími členy jsou zástupci všech institucí, které akci spoluorganizují. Kromě členů Přírodovědné společnosti a redakce internetového magazínu BOTANY.cz jsou jimi také pracovníci Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedry filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Botanické zahrady hlavního města Prahy a nakladatelství knih o přírodě Granit. V řadách porotců však nechybí ani profesionální výtvarníci. Práce poroty nebude snadná, úsilí vybrat z mnoha pozoruhodných ilustrací ty nejlepší však bude jistě značné.

Již teď se velmi těšíme na májovou Prahu – rozkvetlá trojská zahrada a jedinečný skleník Fata Morgana jsou totiž skvělou kulisou pro výstavu všech soutěžních prací i slavnostní vyhlášení výsledků, které zde proběhne dne 27. 5. 2012.

Během tří let se už v této soutěži setkalo celkem 64 amatérských i profesionálních výtvarníků z Česka, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Itálie a Velké Británie. Čtrnáct z nich neváhalo svou účast potvrdit hned ve dvou ročnících soutěže, dva s námi soutěžili dokonce ve všech třech ročnících. Víme, že řada soutěžících mezi sebou navázala přátelské styky, je skvělé, že se poznali právě díky této soutěži. Je to i tento lidský faktor, který přidává naší soutěži na výjimečnosti. Přátelství lidí s takto ušlechtilým společným zájmem je potřeba si vážit, ať již z nich letos zvítězí kdokoli.