Botanická zahrada hl. m. Prahy uzavřela dne 22. listopadu 2010 s Institutem tropické biologie v Ho Či Minově městě Memorandum o spolupráci při výzkumu biodiverzity vybraných oblastí Vietnamu. V rámci této spolupráce se uskutečnily dvě expedice, jichž se zúčastnili pracovníci Botanické zahrady hl. m. Prahy, Botanické zahrady v Singapuru, ZOO Praha a vietnamští biologové.
Vietnam
Přírodní rezervace Hon Ba byla pro průzkum vybrána ze dvou důvodů. Prvním je snaha změnit status přírodní rezervace na národní park – je tedy nutné udělat důkladný průzkum a vytvořit podklady pro jeho vyhlášení. Druhým důvodem je bezpečnost lokality – v Hon Ba neproběhly za války žádné boje.
Přírodní rezervace Hon Ba byla vyhlášena rozhodnutím vlády dne 15. 12. 2005. Jedná se o mohutnou horu ve vzdálenosti asi 20 km od pobřeží, která je zároveň nejvýchodnějším výběžkem náhorní plošiny Da Lat. Horní část masívu má specifické mikroklima s častými mlhami a vysokou vzdušnou vlhkostí.
Vietnam
Celá oblast je obtížně přístupná díky profilu hor a příkrým svahům a v současnosti je bez lidského osídlení. Komunikací je nedostatek, jediná silnice vede pouze na vrchol Hon Ba.
Území rezervace leží ve čtyřech okresech provincie Khanh Hoa. Rozloha území je 19 164,48 ha, což se blíží velikosti Litovelského Pomoraví. Nejvyšší bod hory Hon Ba je 1547 m nad mořem, nejnižší místo rezervace leží 20 m n. m. Okraje rezervace v nížině však trpí primitivní zemědělskou činností, spojenou s vypalováním lesa pro pěstování banánů.
Vietnam
VietnamVietnam
Hon Ba je žulová hora. Na mnoha místech ve svazích vystupují z lesa mohutné oblé skalní výchozy a skalky. Zajímavě působí žulové balvany v lesním podrostu osídlené velkým množstvím orchidejí, kapradin a dalších rostlin, které vytvářejí atraktivní podívanou pro návštěvníky.
Vietnam
Příroda hory Hon Ba je velmi cenná svou zachovalostí a bohatstvím flory a fauny. Některé rostlinné endemity rostou pouze zde a v blízkém okolí (Medinilla honbaensis, Ilex honbaensis, Rhododendron nhatrangensis, Vaccinium yersinii a další). Roste zde unikátní jehličnan Pinus krempfii, vzácné orchideje rodu Paphiopedilum a přes 120 druhů dalších rostlin chráněných vietnamskými zákony i mezinárodní úmluvou CITES.
Vietnam
Pořadatelé a sponzoři akce:

Botanická zahrada
PS
BOTANY.cz
Botanický ústav
MŽP