Syn.: Aster punctatus Waldst. et Kit., Aster canus subsp. punctatus (Waldst. et Kit.) Soó – hvězdnice tečkovaná
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Galatella punctata
Rozšírenie: Európsky druh vyskytujúci sa v južnej, strednej a východnej Európe. Areál zasahuje alebo zaberá štáty: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Srbsko, Chorvátsko, Albánsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Moldavsko a Bulharsko.
V Českej republike sa s veľkou pravdepodobnosťou nikdy nevyskytoval. Na Slovensku sa vyskytuje na niekoľkých lokalitách na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Na viacerých lokalitách sa udržujú početné (tisíce rastlín) a vitálne populácie.
Ekológia: Rastie na slaných lúkach a okrajoch slanísk, na jar zaplavovaných, v lete silne vysychajúcich pôdach v nížinách. Nie je náročný na vysoký obsah solí v substráte (fakultatívny halofyt), vyžaduje výhrevné, zásadité a hlinité pôdy. Kvitne od augusta od septembra.
Galatella punctata
Opis: Trváca rastlina vysoká 35–70 cm. Podzemok rozkonárený s niekoľkými ružicami listov. Byle vystúpavé až priame, sivo páperisté až vlnaté, hore chocholíkovito rozkonárené. Listy na okrajoch a často i na líci drsné, striedavé, husté, podlhovasté až podlhovasto elipsovité, zúženou bázou sediace, celistvookrajové, končisté, 3-žilové, sivoplstnaté, žliazkato bodkované, dolné počas kvitnutia väčšinou odumreté. Úbory 12–25 mm v priemere, 15–30-kveté v chocholíkovitej metline, zákrov dlhý 8–10 mm, listene holé, lepkavé, lesklé, škridlicovité, kopijovité, pritlačené, vonkajšie končisté, odstávajúce, vnútorné tupé, suchoblanito obrúbené, červenkasté, lôžko úboru bez plievok, terč žltý, lúč bledomodrý až fialový. Plod je 3 mm dlhá, chlpatá nažka.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku pomerne vzácny a silne ohrozený druh. Niekoľko málo lokalít má zabezpečenú územnú ochranu, napriek tomu sú prakticky všetky miesta výskytu akútne ohrozené sekundárnou sukcesiou. Zároveň druh neznáša intenzívne obhospodarovanie – kosenie a pastvu. Vyhovujú mu miesta len s obmedzeným, nepravidelným využívaním. Hviezdovec bodkovaný je na Slovensku zaradený medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy (§).
Poznámka: Slovenskom vedie severná hranica areálu druhu.
Galatella punctataGalatella punctata
Galatella punctata
Foto: 5. 10. 2004 (Slovensko, Východoslovenská nížina).