Jean Francois Gaulthier se narodil dne 6. října 1708 v La Croix–Avranchin ve Francii, zemřel 10. července 1756 v kanadském Québecu. Francouzský lékař a přírodovědec.

Francouzský král ho jmenoval roku 1741 lékařem pro francouzskou kolonii Québec (Nová Francie) – tuto funkci zastával až do své smrti. Vedl zde také první dlouhodobé klimatické záznamy, zaznamenával především denní teploty, založil první meteorologickou stanici v Kanadě. V roce 1745 se stal dopisujícím členem Academie royale des sciences.
Zajímal se o botaniku i zoologii, od roku 1747 sbíral vzorky rostlin, živočichů a minerálů a posílal je do Francie. Seznámil se se švédským botanikem Kalmem (1716–1779) a od roku 1749 spolu botanizovali v okolí kanadského města Québecu. V roce 1749 sepsal seznam 134 druhů, z toho bylo 61 dříve popsaných M. Sarrazinem (1659–1734). Zajímal se především o dřeviny, o léčivé vlastnosti rostlin, je autorem práce o javorovém cukru.

Na jeho počest byl pojmenován rod Gaultheria Kalm ex L., libavka, Ericaceae; druhové jméno najdeme u Strychnos gauthierana.
Gaultheria