Syn.: Geaster pectinatus Pers., Geastrum pectinatum var. tenuipes (Berk.) Cleland et Cheel, Geastrum plicatum Berk, Geastrum tenuipes Berk.
Čeleď: Geastraceae Corda – hvězdovkovité
Geastrum pectinatum
Rozšíření: Je rozšířená téměř po celé Zemi.
Ekologie: Vyrůstá dosti hojně v srpnu až listopadu v jehličnatých a smíšených lesích, především pod smrky a borovicemi, na hlinitopísčitých půdách a ve velké vrstvě humusu, pod listnáči ji najdeme zřídka. Objevuje se jednotlivě nebo v malých skupinkách.
Geastrum pectinatum
Popis: Mladá plodnice se zpočátku vyvíjí pod zemí, má průměr 1–4 cm, je téměř kulovitá. Později vnější okrovka puká na 5–10 nestejných cípů, při rozevírání se průměr zvětšuje až na 7 cm, cípy se ohýbají zpět a plodnice se vysouvá, často se až celá postupně uvolní ze země. Spodní strana vnější okrovky je nahnědlá, obalená zeminou, vnitřní strana je smetanová až béžová, při vysychání postupně tmavne a puká. Vnitřní okrovka (teřich) má průměr 1,4–2,0 cm, je na krčku dlouhém 0,4–1,3 cm, má téměř kulovitý tvar, na vrcholu kolem ústí mírně vtlačený. Na spodní části je stažená ke krčku a rýhovaná nebo zprohýbaná. Povrch je matný, ojíněný (krystalky šťavelanu vápenatého), má v mládí světle šedou barvu, ve stáří až hnědočernou. Ústí je kuželovité, rýhované až řasnaté, bez terčíku. Výtrusný prach je hnědý, výtrusy kulovité, bradavčité, 4–6,5 µm velké.
Geastrum pectinatum
Záměny: Další hvězdovky s krčkem jsou hvězdovka límečková (Geastrum striatum), která má ovšem na spodní straně teřichu patrný límeček, a hvězdovka pastvinná (Geastrum schmidelii) s krčkem dlouhým jen 1–3 mm.
Využití: Nekonzumuje se.
Geastrum pectinatum
Geastrum pectinatum
Fotografováno dne 19. 9. 2009 (u Řevnic).