Syn.: Geastrum bryantii Berk.
Čeleď: Geastraceae Corda – hvězdovkovité
Geastrum striatum

Geastrum striatum

Rozšíření a ekologie: Vyrůstá v září až listopadu, ne příliš hojně, v lesích všech typů, pod křovinami, v parcích a v zahradách, spíše v teplejších oblastech.
Popis: Plodnice je v mládí téměř kulovitá, uzavřená do vnější hnědé okrovky, má průměr 2–4 cm. Později vnější okrovka puká do 6–10 nestejných cípů, průměr se zvětší až na 9 cm. Vnitřní okrovka je tenká, teřich je shora zploštělý, má šedavou barvu a moučnatý povrch. Na vrcholu má kuželovité, rýhované až řasnatě skládané ústí bez terčíku. Na spodní straně teřichu je výrazný kruhovitý val jako límeček, který je zpočátku spojen s vnější okrovkou. Při zrání se límeček od okrovky oddělí a postupně se odhalí krček dlouhý až 1 cm. Výtrusy jsou hnědé, kulovité, 4–6 µm velké.
Záměny: Podobná je hvězdovka dlouhokrká (Geastrum pectinatum), které chybí límeček, teřich má na spodní straně kónicky stažený.
Poznámka: Je nejedlá.
Geastrum striatum
Geastrum striatum
Geastrum striatum
Fotografováno od 13. do 16. 7. 2008 (okolí Roztok).