Syn.: Ixia imbricata D. Delaroche
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Geissorhiza imbricata
Rozšíření: Areál se nachází v provincii Western Cape v Jihoafrické republice, jeho těžiště leží na plošinách v okolí Kapského Města a východně od něj až k městečku Bredasdorp, jednotlivé lokality se táhnou až k severozápadní hranici provincie. Kromě nominátního poddruhu je v areálu rozlišována ještě subsp. bicolor, která roste v severní části areálu.
Ekologie: Vyskytuje se nejčastěji ve vlhčích typech formace renosterveld na vlhkých písčitých místech na plošinách budovaných žulovými zvětralinami, někdy i na mokřadech a podél potůčků. Klima je středozemní, s deštivou bezmrazou zimou a velmi horkými suchými léty. Lokality leží od hladiny moře až do nadmořské výšky kolem 800 m. Kvete na jaře.
Geissorhiza imbricata
Popis: Drobná vytrvalá hlíznatá bylina, vysoká 8–30 cm; podzemní hlízka je vejcovitá, zdřevnatělé šupiny, které ji obalují, se překrývají. Listy jsou jemně podélně rýhované, mečovité až čárkovité, 2–7 mm široké. Lodyha je přímá, lysá, vějířek nese (2–)6–9(–14) květů; listeny jsou zelené, bylinné, na horním okraji zasýchající; květy jsou šestičetné, bělavé až žlutavé, často s výrazným hnědým středem, z vnější strany často načervenalé, okvětní trubka je 3–8 mm dlouhá, cípy jsou rozestálé, 10–15 mm dlouhé; tyčinky jsou 3, stejně dlouhé; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů a vytváří spodní semeník. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Ačkoli zřetelně ustupuje, v Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je klasifikován mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Geissorhiza imbricataGeissorhiza imbricata
Geissorhiza imbricata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Oudepost Reserve).