Syn.: Geissorhiza cyanea Eckl., nom. inval., Geissorhiza rocheana Sweet, Geissorhiza rochensis Ker Gawl., Geissorhiza tulipifera Klatt, Ixia azurea Banks ex Ker Gawl., nom. inval., Ixia radians Thunb., Rochea venusta Salisb.
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Geissorhiza radians
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, roste pouze na malém území v Jihoafrické republice v provincii Western Cape. Areál se rozkládá mezi městečky Darling a Klapmuts severovýchodně od Kapského Města, dříve zasahoval až po Gordon’s Bay. V současnosti měří celý areál asi 1000 km2.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké až mokřadní louky mezi křovinami formace renosterveld. Klima v areálu je charakterizováno mírnými deštivými zimami a horkými suchými léty. Lokality jsou vesměs na relativně úživnějších písčitých půdách, které vznikly zvětráváním žuly; druh zde vyhledává prameništní místa. Může tvořit početné kolonie. Kvete brzy na jaře.
Geissorhiza radians
Popis: Drobná vytrvalá hlíznatá bylina vysoká 8–16 cm. Hlízka je pokryta tmavými, černohnědými šupinami; listy vyrůstají přímo z hlízky, jsou většinou 3, velmi úzké, čárkovité, žlábkovité. Lodyha je přímá, nese vějířek s několika květy. Květy jsou široce zvonkovité, asi 5 cm dlouhé, mají okvětí s trubkou dlouhou 6–8 mm a 6 stejnými kopinatými cípy; cípy jsou uvnitř sytě modrofialové, uprostřed zářivě červené s černými skvrnkami, tato červená část je oddělena úzkým bílým kroužkem; tyčinky jsou 3, prohnuté; gyneceum tvoří 3 srostlé plodolisty s prohnutou čnělkou a spodním semeníkem. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam flóry Jihoafrické republiky (2009) tento druh klasifikuje jako ohrožený (EN – endangered). Jeho stanoviště jsou ohrožena jednak intenzivním zemědělským obhospodařováním, ale na druhé straně, pokud nefunguje vhodný management, snadno zarůstají invazními rostlinami.
Geissorhiza radians
Geissorhiza radians
Geissorhiza radians
Geissorhiza radians
Geissorhiza radians
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Oudepost Reserve a Waylands Reserve).