Syn.: Chamaespartium tridentatum (L.) P. E. Gibbs, Cytisus tridentatus (L.) Vuk., Genistella tridentata (L.) Samp., Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista tridentata
Rozšíření: Západomediteránní druh, vyskytuje se na Pyrenejském poloostrově (především v jeho západní části) a v severním Maroku. V areálu jsou rozlišovány čtyři poddruhy, kromě nominátního jsou to ještě G. t. subsp. cantabrica, subsp. lasiantha a subsp. stenoptera.
Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci a lesních lemech, většinou na kyselých horninách, na vřesovištích, společně například s druhy Erica australis, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Genista triacanthos, Halimium lasianthum, Pinus pinaster, Quercus suber aj., stoupá až do nadmořské výšky okolo 1700 m. Kvete od února až do června.
Pterospartum tridentatum
Popis: Keř dosahující výšky 15–100 cm, s větvemi poléhavými až přímými, výrazně křídlatými. Listy jsou střídavé, přisedlé, jednoduché, trojúhelníkovité, 3–7 mm dlouhé a 1,5–6 mm široké, kožovité, na vrcholu ostnité, palisty jsou asi 5 mm dlouhé a 2 mm široké, s listovou čepelí jsou srostlé. Květenství je axilární, 3–10květé, kalich je dvoupyský, 5–9 mm dlouhý, koruna je žlutá, pavéza vejčitá, až 15 mm dlouhá a 10 mm široká. Lusk je až 14 mm dlouhý.
Využití: Rostlina nacházela uplatnění v tradiční medicíně, používala se například jako diuretikum, ale také při léčbě artritidy či dny.
Poznámka: Španělská a portugalská literatury vyděluje většinou tento druh do monotypického rodu Pterospartum.
Genista tridentata
Genista tridentata
Genista tridentata
Genista tridentata
Genista tridentata
Genista tridentata
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 29. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural da Serra da Estrela, Rota das Faias a Rota dos Poios Brancos).