Syn.: Pneumonanthe frigida (Haenke) F. W. Schmidt, Gentianoides frigida Á. et D. Löve
Česká jména: hořec prozračný (Sloboda 1852), hořec ledový (Dostál 1950), hořkovník chladnomilný (Dostál 1989), hořec chladnomilný (Mareček 1996)
Slovenská jména: hořec zimní (Reuss 1853), horec ľadový (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Gentiana frigida

Gentiana frigida

Rozšíření: Hory střední a jihovýchodní Evropy – Karpaty, Východní Alpy, hory Balkánského poloostrova. U nás se tento druh nevyskytuje.
Ekologie: Roste na vlhčích a výhradně kyselých horninách, na zpevněných sutích, nivách, kamenitých holích v alpínském až subniválním stupni. Kvete od července do září.
Popis: Vytrvalá, 10–40 cm vysoká bylina, s krátkým oddenkem, zakončeným růžicí listů. Vzpřímená nevětvená lodyha nese 1–3 květy. Listy jsou kopinaté, na bázi zúžené, tupé, celokrajné, lodyžní listy jsou krátce pochvatě srostlé. Oboupohlavné pravidelné pětičetné květy vyrůstají z paždí nejvyšších listů. Koruna je zvonkovitá, bledě žlutozelená, na okrajích modře tečkovaná, s bledě modrými zuby. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je hořec chladnomilný z hlediska ohrožení hodnocen jako druh méně dotčený (LC), je zde chráněn zákonem. Chráněným druhem je i v Rakousku.
Gentiana frigida
Fotografováno dne 23. 7. 2007 (Vysoké Tatry, Velká Svišťovka).