Syn.: Gentiana hirculus Griseb.
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Gentianella hirculus
Rozšíření: Druh Severních And, endemit jižního Ekvádoru, vyskytuje se patrně výhradně v ekvádorské provincii Azuay.
Ekologie: Roste ve vysokohorském vlhkém páramu, v nadmořských výškách zhruba od 3500 až do 4400 m.
Gentianella hirculus
Popis: Dvouletá až vytrvalá bylina vytvářející polštářovité porosty, nanejvýše 10 cm vysoká, s lodyhou poléhavou, vystoupavou až přímou, lysou, červeně naběhlou. Listy jsou vstřícné, kopinaté, až 15 mm dlouhé. Květy vyrůstají na vrcholu lodyhy jednotlivě nebo po několika (2–4), jsou až 20 mm dlouhé, stopkaté, sotva otevřené; kalich je zvonkovitý, zelený, kališní cípy jsou kopinaté až trojúhelníkovité; korunní lístky jsou eliptické až obvejčité, střechovitě se překrývající, jen na vrcholu mírně rozevřené, žluté s červeným okrajem. Plodem je tobolka.
Záměny: V horách jižního Ekvádoru se vyskytuje ještě další podobně zbarvený druh hořečku Gentianella hyssopifolia. Ten však dosahuje výšky až okolo 40 cm, jeho květy jsou zároveň o něco menší a na lodyze je jich více – v jednotlivých svazečcích, kterých může být na lodyze několik, jich bývá až pět.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k nevelké rozloze areálu tohoto druhu a k poměrně výraznému antropickému tlaku, který je na toto území vyvíjen, je druh klasifikován Červeným seznamem IUCN (2004) jako ohrožený (EN).
Gentianella hirculus
Gentianella hirculus
Gentianella hirculus
Gentianella hirculus
Gentianella hirculus
Fotografoval Mário Duchoň, od 1. do 3. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas).