Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium maderense
Rozšíření: Endemit portugalského ostrova Madeira.
Ekologie: Roste ve výše položených oblastech madeirských vavřínových lesů, vzácně i v dalších horských oblastech střední a severní části ostrova. Pěstuje se zde i v zahradách – především v době plného květu je rostlina značně dekorativní.
Popis: Vytrvalá nebo monokarpická bylina, 50–100 cm vysoká, listy uspořádány v růžici, až 45 cm dlouhé, čepele až k bázi členěné, nepravidelně 5sečné s členěnými úkrojky, řapíky červenohnědé, až 50 cm dlouhé, s věkem se ohýbají dolů k bázi lodyhy. Květy v průměru 3–4 cm, růžové až nachové, vykvétají ve velkém rozvětveném vrcholíku, který může být až 180 cm široký. Kvete průběžně od února do září.
Ohrožení a ochrana: Geranium maderense je druhem velice vzácným i na samotné Madeiře, je proto přísně chráněn i Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť Rady Evropy. Obchod s tímto pozoruhodným endemitem je zakázán, je proto zarážejícím faktem, že v anglických zahradách se s ním můžeme setkat mnohem častěji než v madeirských lesích. Jistě má na tomto stavu lví podíl jeho běžný a nezákonný prodej na tržnici v madeirském hlavním městě Funchalu.
Geranium maderenseGeranium maderense
Geranium maderense
Fotografováno dne 2. 7. 2005 (Portugalsko, Madeira, úpatí Pico Alto).